Bilişim Hukuku

Günümüzde teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte teknolojik ortamda suç işleme de yaygın bir hale gelmiştir. Bilişim sözcüğü, bilgi ve iletişim sözcüklerini bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Bu hukuk dalı ile elektronik ortamlarda belge paylaşımı, iletişim kurma sağlanılması hukuki boyuta ulaştırılmış ve hukuka aykırı bir fiilin olması halinde yaptırım ile karşılaşılacağı düzenlenmiştir. Ayrıca teknoloji ve bilgi ortamının kötüye kullanılması, hukuka aykırı durumların oluşması engellenmek istenmiştir. Bu hukuk dalı, birden fazla hukuk konusunu da barındırmaktadır. Örneğin; bilgisayar ortamında imzalanacak ve kurulan olan sözleşmenin niteliği ve şartları Borçlar Hukuku konusu olup yazılımların kullanılması ise Fikri Mülkiyet Hukuku konusuna girmektedir. Görüldüğü üzere tek bir mevzuat altında toplanmamış, birden fazla mevzuata bilişim hukuku adı altında kanun maddeleri eklenmiştir.

Ancak uygulamada en çok rastlanılan ve Ceza Hukukunu ilgilendiren konulardan birisi de bilişim suçlarıdır. İnternet ortamında işlenen ve cezai yaptırımı olan suçlar bu ad altında anılmaktadır. Korunmak istenen hukuki değer, kişilerin bilgilerinin tutulduğu veya bilgilerin naklinin hukuka aykırı olarak yapılması halindeki her davranıştır. Teknolojinin gün geçtikçe hızla ilerlemesi nedeniyle bu dal altında yeni suç türleri de girmektedir. Her gün farklı suç tiplerinin çıkması nedeniyle sınırlı bir suç sayılamayacaktır.

Kişilik hakları ihlal edilmesi internet ortamında da mevcuttur. İnsanların internet ortamı üzerinden kişilik hakları ihlal edilebilmektedir. Kişilik haklarının ihlal edilmesi nedeniyle kişi talepte bulunarak hakimden erişimin engellenmesine karar verilmesi talebinde bulunabilir. Böyle bir durumda, hakim erişimin engellenmesi kararını vermiş ise erişim sağlayıcıya karar gönderilecektir.

Bunun yanında özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun da işlenmesi internet ortamından da işlenmesi olasıdır. İnternet ortamına 5651 Sayılı Kanunu’nun 9. Maddesinin a bendi gereği, Bilgi ve Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na doğrudan başvuru yapılarak erişimin engellenmesi tedbirinin konulması talebinde bulunulabilir. Bilgi ve Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne bildiride bulunur, tedbir talebi dört saat içinde yerine getirilecektir.

Bilişim Suçları

Bilgisayar, internet, cep telefonu gibi teknolojik ortamda işlenen her türlü suç, bu dal altında sınıflandırılmıştır.

Bu dal altında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer almaktadır:

Bilişim sistemine girme suçu: Kişinin sosyal medya hesaplarına rızası olmadan kullanıcı şifresini değiştirmesi, hesabına girmesi suç oluşturmaktadır. Suçu işleyen kişi, belli hile ve yollarla bilişim sistemine girilmesidir.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme: Kişinin bilişim sistemi üzerinden kaydetmiş olduğu kişisel verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesinde suç işlenmiş sayılacaktır. Kişi, sisteme erişimini engeller veya erişilmez olarak kılması halinde de suç işlemiş olacaktır. Örneğin; Instagram hesabı üzerinden bir şahsa ait olan hesabın şifresini değiştirerek asıl sahibin hesaba girmesi engellenmesi halinde sistemi engellemiş olacaktır.

Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması: Başkasına ait olan kredi ya da bankamatik kartını rızası olmadan ele geçiren ve kart sahibinin rızası olmadan menfaat elde eden kişi, suç işlemiş olacaktır. Bunun yanında kişinin sahte olarak ürettiği bir kredi kartı ya da bankamatik kartı ile menfaat sağlar ise bilişim suçundan ceza alacaktır.

Yasak cihaz veya program kullanma suçu: Özellikle bilişim suçu işlenilmesi ve suç işlemek için araç kullanmak üzere cihaz ya da programın kullanılması suç olarak belirtilmiştir. Görüldüğü üzere bilişim suçları dört başlık altındadır.