Ceza Davası

 

İlgili Konular

 

Ceza davası, kişi hakkında savcılık tarafından soruşturma sonucunda açılan ve işlediği iddia edilen suç hakkında yargılamanın yapılmasıdır. Öncelikle suç işlediği iddia edilen kişi aleyhine savcılık tarafından soruşturma başlatılacaktır. Savcılık tarafından kamu davasının açılmasına yer olmadığına ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermesi, kararın kesinleşmesi halinde kişi hakkında ceza davası açılmadan sona erecektir. Ancak savcının soruşturma aşaması hazırlamış olduğu iddianamenin kabul edilmesi ile sona erecek ve kamu davası, kovuşturma aşaması başlayacaktır.

Ceza davalarına bakmakla genel görevli mahkemeler asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesidir. Ancak özel görevli mahkemeler ise çocuk ceza mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir.

Ceza Davası Türleri

Ceza davasına bakan genel görevli mahkemeler asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesidir. Genel görevli olan mahkemelerin ayrımı, suçlar adına verilen cezanın ayrımına göre belirlenmiştir. Ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesine nazaran daha ağır suçlara bakmakla görevlidir.

Ceza davasına bakmakla görevli özel mahkemeler ise çocuk ceza mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir. Özel görevli mahkemelerin ayrımı ise suçu işleyen kişinin yaşı ve suçun mahiyeti bakımından yapılmaktadır.

Asliye Ceza Mahkemesi

Ağır ceza mahkemesi görevine girmeyen ve en hafif cezaları kapsayan suçlara bakmakla görevli mahkemelerdir. On yıl veya daha az hapis cezası gerektiren dava ve işlere bakmakla görevlidir. Suçun cezasının sınırı esas alınırken suç adına belirtilen hapis cezasının üst sınırı alınacaktır. Asliye ceza mahkemesi görevine giren davalarda, hafif cezalar öngörülmektedir. Asliye ceza mahkemelerinde, tek hakim görevli olup duruşmalarda savcı bulunmamaktadır.

Ağır Ceza Mahkemesi

Suç adına öngörülen hapis cezasının üst sınırı on yıldan fazla olan tüm suçlarda görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. Asliye ceza mahkemesinin görevine girmeyen suçlara da bakmakla görevlidir.

Ağır ceza mahkemesi tek hakimli mahkeme değildir, ikisi üye ve bir başkan olmak üzere üç hakim bulunmaktadır. Bunun yanında duruşmalarda kamu oyu adına savcı da bulunmaktadır.

Çocuk Mahkemesi

Asliye ceza mahkemesi görevine giren ve on sekiz yaşından küçük çocukların işlemiş olduğu suçlar adına görevli mahkeme, çocuk mahkemesidir. Çocuk mahkemesinde, yaşı nedeniyle küçük olan çocuğa suça sürüklenen çocuk olarak hitap edilmektedir. Çocuk mahkemesi tek hakimli bir mahkeme olup duruşmalarda savcı bulunmamaktadır.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

Ağır ceza mahkemesinde yargılanması gereken suçları işlediği iddiasında bulunulan on sekiz yaşından küçük olan kişiler çocuk ağır ceza mahkemesinde yargılanacaktır. Çocuk ağır ceza mahkemesi, bir başkan iki üyeden oluşmaktadır. Çocuk ağır ceza mahkemesinde duruşmalarda savcı da bulunmaktadır.

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi

Fikri mülkiyet suçların yargılanması, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesinde yapılmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda belirlenen suçlar ile ilgili yargılama yapılmaktadır. Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi, tek hakimlidir. Duruşmalarda savcı bulunmamaktadır.

Ceza Davası Nasıl Açılır?

Ceza davası açılmadan önce soruşturma aşaması savcı tarafından yürütülecektir. Cumhuriyet savcısı, kişi hakkında yapılan suç duyurusu ile soruşturma aşamasına başlayacak ve iddiaları değerlendirecek, delilleri toplayacak ve soruşturma aşamasını yürütecektir. Savcı, şikayete tabi suçlarda, kendiliğinden soruşturma yürütemeyecektir, şikayete tabi olmayan suçlarda ise savcılık soruşturmayı kendiliğinden yürütecektir.

Cumhuriyet savcısı, gerekli yerlerden bilgileri ve delilleri toplamış, suçun şüpheli tarafından işlendiğine kanaat getirmiş ise iddianame düzenleyecek ve iddianame ceza mahkemesine tevdii edilecektir. Ceza mahkemesi tarafından iddianame incelenecek, inceleme sonrasında iddianameyi kabul ettiği anda kovuşturma aşaması başlayacaktır. Ceza mahkemesine gelen iddianamenin incelenme süresi, iddianamenin mahkemeye verilmesinden itibaren 15 gündür.

Mahkeme tarafından iddianame kabul edilmiş ise duruşma günü belirler, duruşma davetiyesini taraflara gönderir. Duruşma, ceza davasında önemli bir aşamadır. Taraflar mahkemeye davet edilir, duruşma gününde tarafların beyanları alınır ve yargılama aşamasında önemli kararlar alınır.

Ceza Davası Sorgulama

Kişi kendisi hakkında dava açılmış mı, dava açılmış ise hangi aşamada ve hangi mahkemede olduğuna dair bilgileri dava sorgulama sistemi ile öğrenilebilmektedir. Kişinin savcılıkta, asliye ceza mahkemesinde ya da ağır ceza mahkemesinde taraf olduğu bir dosya olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olabilir. Kişi, e-devlet üzerinden ceza davası sorgulama yapabilmekte, taraf olduğu dosyayı görebilmektedir.

E-devlet sisteminde, UYAP üzerinden dava dosyası kayıtlı değil ya da dava dosyası görünmüyor ise kişi, adliyeden sorgu yaparak taraf olduğu dosya olup olmadığı hakkında bilgi alabilecektir. Kişi hakkında soruşturma başlatılmış ya da dava açılmış ise sorgu esnasında dosya numarasını da öğrenebilecektir. Taraf olduğu dosyanın numarasını öğrenen kişi, dosyanın bulunduğu mahkeme ya da savcılık bürosunda dosyaya ilişkin ayrıntılı bilgi alabilecektir.

Ceza Dava Dosyası Örneği Nasıl Alınır?

Kişi taraf olduğu dosya hakkında bilgi alabilme, dosyanın fotokopisini de talep edebilme hakkına sahiptir. Dosyada taraf olmayan kişi, dosya hakkında herhangi bir bilgi ya da örnek alma hakkına sahip değildir. Kişi, taraf olduğu dosyanın bulunduğu savcılık bürosundan ya da mahkeme kaleminden dosya örneğini, fotokopisini istediğine dair bir dilekçe sunarak dosya örneğini talebinde bulunabilir. Dilekçenin sunulması halinde dosyaya dair örnek alabilecektir.

Ceza Dava Dosyası Sanık Ne Demek?

Sanık, suçlu olduğu sanılan kişidir. Suçu ispatlanmayan kişiye yargılama esnasında sanık olarak hitap edilmekte, suçu ispatlanmadığı müddetçe suçlu olarak hitap edilmemektedir.

Öncelikle suç işlediği iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatılması halinde kişi, şüpheli sıfatı ile anılacaktır. Savcılık şüphelinin suç işlediği kanaatinde ise şüpheli hakkında iddianame hazırlayacak, hazırlanan iddianame mahkemeye gönderilecektir. Mahkeme tarafından iddianamenin kabul edilmesi ile kişi, şüpheli değil artık sanık sıfatına sahip olacaktır. Özetle suç işlendiği iddia edilen kişi soruşturma aşamasında şüpheli olarak anılırken kovuşturma aşamasına geçilmesi ile birlikte sanık olarak anılacaktır.

Ceza Davasında Mahkeme Süreci Nasıl İşler?

Savcılık, şikayete tabi suç ise şikayet ile, şikayete tabi değil ise ihbar ya da suç duyurusu ile soruşturma aşamasını başlatacaktır. Ceza davasının ilk aşaması soruşturma aşamasıdır. Savcılık tarafından şüphelinin suç işleyip işlemediğine dair bilgi almak için beyanlar alınacak, ilgili yerlere yazılar yazılacak ve gerekli bilgiler toplanacaktır. Savcı, soruşturma aşamasında araştırma yapacak ve deliller toplayacaktır. Savcı, suç işlendiği iddia edilen kişinin suçu işlediği kanaatinde ise şüpheli ya da şüpheliler hakkında iddianame hazırlayacaktır. Hazırlanan iddianame, ceza mahkemesine gönderilecektir.

Mahkeme, savcının iddianamesini inceleyecek ve eksiklik var ise eksikliklerin giderilmesi için yeniden savcıya gönderecektir. Savcılık tarafından eksikliklerin tamamlanması halinde ceza davası açılacaktır. Mahkeme tarafından iddianame incelenmesi sonucunda on beş gün içerisinde iddianamenin kabulü yönünde karar verilir ise ceza davası açılmış olacaktır.

Ceza davasının açılmasından sonra kovuşturma aşaması başlayacaktır. Kovuşturma aşamasında her iki tarafın beyanları alınacak ve delillerin toplanılmasına ilişkin işlemler yapılacaktır. Deliller toplanmasında, ilgili yerlere yazılması gerekiyor ise ilgili yerlere müzekkere yazılacak, gerekli görülürse dosya bilirkişiye gönderilecek ya da keşif yapılacak, dosyaya konu olan suça ilişkin tanık var ise tanık beyanları alınacaktır. Kovuşturma aşaması sonunda mahkeme varmış olduğu kanaat çerçevesinde sanık hakkında bir karar verecektir. Sanık hakkında verilen karara karşılık itiraz ise itiraz yoluna başvurma, istinaf ise istinaf yoluna başvurulabilecektir. Dosya adına verilen karara itiraz edilmesi halinde kararın kesinleşme aşaması uzamış olacaktır.

İlk Mahkeme (Duruşma) Kaç Ay Sonra Olur?

Mahkeme tarafından savcılık makamının hazırlamış olduğu iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte mahkeme duruşma günü belirleyecektir. Mahkemenin duruşma günü belirlemesi, iş yoğunluğuna ve dosya durumuna bağlıdır. Her mahkemenin iş yoğunluğu ve duruşma günü birbirinden farklıdır, bu nedenle mahkemenin belirleyeceği duruşma gününe ilişkin bir tarih belirtilemeyecektir.

Mahkemenin vereceği duruşma günü adına tarih aralığı ancak tahmini olarak verilebilecektir. Uygulamada savcılık tarafından iddianamenin mahkemeye gönderilmesi ve mahkeme tarafından iddianamenin kabul edilmesi halinde duruşma günü genellikle 3-4 ay içerisinde verilebilmektedir. Bazı durumlarda mahkemenin iş yoğunluğuna göre duruşma günü belirlemesi değiştiğinden bu tarih aralığı 1 ay kadar kısa sürerken 7-8 aya kadar uzayabilmektedir.

Ceza Davasında Savunma Nasıl Yapılır?

Sanık sıfatıyla ceza davasında yargılanan kişi, mahkemede savunma yapacaktır. Sanık savunması önemlidir. Sanık daha önceden sabıkanın olmamasına, mahkeme karşısına çıkmama durumuna güvenerek ve beraat alırım düşüncesi ile savunmayı dikkate almamaktadır. Sanık, savunmasına özen göstermeli, kendi lehine olan durumları belirtmeli ve avukatı ile strateji belirlenmelidir.

Sanık, öncelikle nasıl ifade vermesi gerektiğini, ek savunma isteyip istemeyeceğini, lehine olan delillerin neler olacağını avukatı ile birlikte yargılama aşaması öncesinde konuşmalıdır. Avukat, sanık lehine olan delillerin toplanılmasını isteyecek, lehine beyanda bulunacak tanıkların dinletilmesi talebinde bulunacaktır. Sanığın hukuki destek alması sanık açısından faydalıdır.

Mahkemede Avukatsız Savunma

Sanık, yargılandığı ceza dosyasında avukat ile kendisini temsil ettirmesi, hukuki yardım alması daha doğru olacaktır. Ancak sanığın maddi durumu avukat ile kendisini temsil ettirmeye elverişli değil ise sanık, en azından nasıl bir savunma yapması gerektiğini bir avukata danışarak danışma yardımı alabilir. Bunun yanında kendisini avukat ile temsil ettirmek istediğini ancak maddi gücünün elvermediğini baroya bildirerek bir avukat talebinde bulunabilir.

Öncelikle sanık, dosyanın bulunduğu mahkemeden dosya örneğini talep ederek dosya fotokopisini almalıdır. Sanık, hangi suçtan yargılandığını, dosyada aleyhine nelerin olduğunu mutlaka öğrenmelidir. Sanık, hangi suçtan yargılandığını mutlaka bilmelidir. Hangi suçtan yargılandığını bilmeyen, dosyada aleyhine nelerin olduğundan habersiz olan sanık savunmasında zayıf olacaktır.

Sanık yargılandığı suçun ne olduğunu araştırmalı, suçun yaptırımının ne olduğu ve nelerle karşılaşabileceğini bilmelidir. Sanık savunması ile beraat alabilir, ceza alacak ise indirim yoluna gidebilir, dava sonucunda yoktan yere ceza almaktan kurtulabilir. Bu nedenle sanık, savunmadan önce dosya hakkında iyi bir bilgi almalıdır. Sanığın vekil tutmak adına ekonomik durumu elverişli değil ise barodan kendisine avukat tayin edilmesi için talepte bulunabilir.

Tutuksuz Yargılanan Ceza Alır Mı?

Delillerin korunması, şüpheli veya sanığın kaçmasını önlemek amacıyla sulh ceza hakimliği şüpheli hakkında tutuklama kararı verebilecektir. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren durumların olması nedeniyle tutuklama nedeni sayılan suçlar kanunda belirtilmiştir.

Tutuksuz yargılanma, yalnızca soruşturma ya da kovuşturma aşamasında kişinin tutuksuz hali ile yargılanmasıdır. Tutuksuz yargılanmasının yargılama aşamasında verilecek olan karara bir etkisi olmamaktadır. Tutuksuz yargılanan kişinin suç işlediğine ilişkin bir kanaat var ise yargılama sonunda mahkumiyetine kararı verilecektir. Tutuksuz yargılanan ancak mahkemenin sonunda vermiş olduğu hüküm ile tutuklanması yönünde kararı verilmesi uygulamada çok fazla karşılaşılmaktadır. Tutuklu olarak yargılanma ya da tutuksuz olarak yargılanmasının mahkemede verilecek olan hükme bir etkisi bulunmamaktadır.

Ceza Davası Vekalet Ücreti

Ceza davalarında verilen karara göre, avukat lehine vekalet ücreti kararı verilmektedir. Vekalet ücreti, her yıl yayınlanan asgari ücret tarifesinde belirlenen avukat ücreti olarak tayin edilmektedir.

Kamu davasına katılma sonrasında sanık hakkında mahkumiyet ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde katılan vekili lehine vekalet ücretine hükmedilecektir.

Aynı durum mahkeme tarafından beraat kararı verildiği zaman da geçerlidir. Ancak vekalet ücreti sanık müdafii lehine takdir edilecektir. Sanıklar birden fazla ise ve beraat kararı ortak olan sanıklar müdafine bir vekalet ücreti olarak takdir edilecektir. Sanıkların her biri avukat tutmuş ise beraat kararının verilmesi halinde ayrı ayrı vekalet ücreti ödenecektir.

Ceza Davası Dilekçe Örnekleri

Ceza Davası Savunma Dilekçesi

İSTANBUL ( ). CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO: …/… Esas

SAVUNMADA BULUNAN SANIK: Ad Soyad

MÜDAFİİ: Av. Ad Soyad

MÜŞTEKİ: Ad Soyad

VEKİLİ: Av. Ad Soyad

KONU: Esas hakkında savunmanın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Mahkemeye konu olan olayda müvekkilin müştekiye yönelik olarak hakaret, kasten basit yaralama suçu işlediği iddiası öne sürülmektedir. Müşteki, karakola vermiş olduğu ifadede müvekkil ile kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını, tartışma esnasında telefonunu müştekiye fırlatarak kolunu morarttığına dair iddiada bulunulmuştur.

2-) Öncelikle müvekkil üzerine atılı suçlama kabul edilmemektedir. Müvekkil ile müşteki 2008 yılından beri evli olup müvekkil, bir kere bile eşine fiziksel şiddette bulunmamıştır. Mahkemeye konu olan olay günü, müşteki, müvekkilin telefonunu elinden almak istemiş ve kimle konuştuğunu merak ettiğini söylemiştir. Bunun üzerine müvekkil, oyun oynadığını belirterek oynunun bölünmemesi için telefonunu iki dakika sonra verebileceğini belirtmiştir. Bunun üzerine müşteki, müvekkilin sırtına doğru atlayarak telefonunu almaya çalışmıştır. Müvekkil ile müşteki arasında çıkan arbedenin sonunda, müşteki, müvekkilin yanına oturmuş ve yanına oturduğu sırada müvekkilin elinden telefon fırlamıştır. Müvekkilin elinden fırlayan telefon müştekinin koluna çarpmıştır. Tüm olay bundan ibarettir. Bu olaylarda görgü tanığı olarak müştekinin annesi de aynı odada olduğundan beyanının alınmasını talep ediyoruz.

3-) Müşteki, müvekkile kızgınlığı nedeniyle polise bu şekilde ifade verdiğini ve aslında olayın ifadesinde olduğu gibi meydana gelmediğini ve müvekkil eşinden şikayetçi olmadığını …/…/… tarihli duruşmada belirtmiştir. Müşteki, müvekkilin telefonunun elinden fırladığını, müştekinin koluna fırlatmadığını mahkeme huzurundaki beyanında belirtmiştir. Aynı zamanda müvekkilin müştekiye yönelik tehdit içerikli sözleri de kızgınlıkla uydurduğunu belirterek müştekiden şikayetçi olmadığını dile getirmiştir.

4-) Müvekkilin öncelikle mahkemeye konu olan olayda, suç işleme kastı bulunmamaktadır. Müvekkil, müştekiye yönelik kasti olarak yaralamada bulunmamış, eşine yönelik tehdit içerikli sözler de sarf etmemiştir.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıklanan Müvekkilin işlediği iddia edilen suç nedeniyle öncelikle beraatine, mahkeme aksi kanaatte ise müvekkil lehine hükümlerin uygulanmasını talep ederiz.

Sanık Müdafii

Av. Ad Soyad

İmza

Ceza Davası Beyan Dilekçesi

İSTANBUL ( ). ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO: …/… Esas

BEYANDA BULUNAN SANIK: Ad Soyad

MÜDAFİİ: Av. Ad Soyad

MÜŞTEKİ: Ad Soyad VEKİLİ: Av. Ad Soyad

KONU: Beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Yukarıda esas numarası belirtilen dosyanın …/…/… tarihli duruşmasında, beyanda bulunmak için tarafımıza süre verilmiştir. Tarafımıza verilen süre içerisinde beyanlarımızı sunmaktayız. (Mahkeme tarafından hangi konuda beyanda bulunulması istemiş ise beyanda bulunulacak konuya giriş yapılmalıdır).

2-) (Beyanda bulunulması istenilen konunun detayı anlatılmalıdır)

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle; mahkemeye sunulan yazılı ve sözlü beyanlarımız doğrultusunda müvekkilin beraatine, mahkeme aksi kanaatte ise müvekkil lehine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Sanık Müdafii

Av. Ad Soyad

İmza

Ceza Davası Müşteki Beyan Dilekçesi

İSTANBUL ( ). ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO: …/…. Esas

BEYANDA BULUNAN MÜŞTEKİ: Ad Soyad

VEKİLİ: Av. Ad Soyad

SANIK: Ad Soyad

MÜDAFİİ: Av. Ad Soyad

KONU: Beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

1-) Yukarıda esas numarası belirtilen dosya üzerinden görülmekte olan davanın …/…/… tarihli duruşmasında davanın esası hakkında beyanda bulunmak için tarafımıza süre verilmiştir. (Mahkemenin beyanda bulunması istediği konu adına giriş yapılmalıdır)

2-) (Mahkemenin beyanda bulunulması istediği konunun detayı anlatılmalıdır)

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle sanık hakkında bulunulan şikayetin kabul edilerek mahkumiyet kararı verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Müşteki Vekili

Av. Ad Soyad

İmza

Ceza Davası Süre Tutum Dilekçesi

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI İLGİLİ DAİRESİNE

Gönderilmek Üzere

İSTANBUL ( ). ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO: …/… Esas

SÜRE TUTUM

TALEP EDEN SANIK: Ad Soyad

MÜDAFİİ: Av. Ad Soyad

MÜŞTEKİ: Ad Soyad

VEKİLİ: Av. Ad Soyad

KONU: Süre tutum dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

İstanbul ( ). Asliye Ceza Mahkemesinin …/… Esas, …/… Karar sayılı dosya üzerinden mahkumiyet kararı verilmiştir. …/…/… tarihli duruşmada tefhim edilen karar, hukuka aykırı olduğundan itiraz etmekteyiz.

Mahkemenin gerekçeli kararı henüz yazılmadığından hükmün gerekçesi hakkında bilgimiz bulunmamaktadır. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğ edilmesi sonrasında yasal süresi içerisinde itiraz dilekçesi sunulacaktır.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle, mahkemenin vermiş olduğu mahkumiyet kararının gerekçesini ayrıntılı olarak itiraz dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak, karara karşı itirazımızı sunmaktayız.

Sanık Müdafii

Av. Ad Soyad

İmza

Ceza Davası İstinaf Dilekçesi

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI İLGİLİ DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

İSTANBUL ( ). ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO: …/… Esas

KARAR NO: …/… Karar

İSTİNAF YOLUNA

BAŞVURAN SANIK: Ad Soyad (TC Kimlik No)

Adres

MÜDAFİİ: Av. Ad Soyad

Adres

MÜŞTEKİ: Ad Soyad

VEKİLİ: Av. Ad Soyad

SUÇ:

KONU: İstanbul ( ). Asliye Ceza Mahkemesinin …/… Dosya …/… Karar sayılı dosya üzerinden verilen karara karşılık istinaf başvurusundan ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Yukarıda esas ve karar numarası belirtilen dosya üzerinden verilen kararda, müvekkil hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ve karar tarafımıza …/…/… tarihinde tebliğ gelmiştir. Karara karşılık istinaf yoluna başvuru yolunu kullanmakta, hukuka aykırı verilen kararın bozulması talebinde bulunmaktayız.

2-) Mahkeme tarafından yapılan yargılama aşamasında müvekkil üzerine isnat edilen suçun müvekkil tarafından işlenmediği delillerle ispatlanmış olduğu takdirde mahkeme, müvekkil aleyhine mahkumiyet kararı vermiştir. Müvekkile isnat edilen suç müvekkil tarafından işlenmemiştir. Tanık beyanlarından da anlaşıldığı üzere olay günü müvekkili görmediklerini ve gördükleri kişinin müvekkile benzemediğini de belirtmişlerdir.

3-) Mahkemenin vermiş olduğu karar hukuka aykırı olduğundan belirtilen sebep ve gerekçeler ile istinaf başvurusunun kabulüne kararının verilmesi ve hükmün bozulması yönünde karar verilmesini talep ederiz.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle; ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar usul ve yasaya aykırı olduğundan müvekkil lehine ortadan kaldırılmasına, müvekkil hakkında beraat kararı verilmesini talep ederiz.

Sanık Müdafii

Av. Ad Soyad

İmza