Anlaşmalı Boşanma (Tek Celsede Boşanma)

Anlaşmalı Boşanma (Tek Celsede Boşanma) Nedir?

 

Adından da anlaşılacağı üzere evlilik kurumunu sonlandırmak isteyen eşlerin boşanma konusunda anlaşmaya vardıkları dava türüdür. Aynı zamanda çiftlerin boşanma kararıyla beraber nafaka, tazminat, mal paylaşımı, velayet gibi hususlarda da uzlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda 166 madde ve üçüncü fıkrasında, anlaşmalı boşanmaya dair şartlar belirtilmiştir. Kanun maddesinde, tarafların çocukların durumu ile mali konularda kabul edilen düzenlemenin kabul edilmesi şartı bulunmaktadır. İlgili protokol şartlarının kanuna uygun olması yeterli değildir, eşlerden diğerinin kabul etmemesi halinde hakim boşanmama yönünde karar verecektir.

Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmanın aksine tek celsede ve aynı gün sona erer, ayrılmak için başvurulacak en kısa ve uygun yoldur. Çekişmeli boşanma, anlaşmalıdan daha uzun sürmektedir. Haber yayınlarında boşanma sürecinin yıpratıcı olduğu ve bazı şiddete dayanan olayların olduğu görülmektedir. Anlaşmalı boşanmanın aksine çekişmeli boşanma davalarında ölüm veya şiddet başvurusuna dayalı haberler, haberleri görmekteyiz.

Anlaşmalı boşanma, her iki tarafın boşanma ve boşanmaya bağlı unsurlarda anlaştığı davadır. Anlaşmalı boşanma davası, yalnızca 2 ya da 3 dakika süren bir duruşma ve toplamda 10 gün ila 1 aya dek sürebilecek bir süreçtir. Anlaşmalı boşanma davasında aldatma, terk, zina, evlilik birliğinin temelden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) gibi boşanma sebepleri sorgulanmamaktadır. Bunun yanında boşanmaya ilişkin haklı delil, ispat unsurları da önem taşımamaktadır. Tarafların hukuka uygun protokol düzenlemeleri yeterlidir.

Anlaşmalı boşanma yolu ile boşanamayan çiftler, hukuku yok saymadan çekişmeli boşanma yoluna başvurarak boşanacaktır. Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanan çiftlerin resmi olarak bağı kalmayacağından miras hukukuna göre miras durumundan yararlanamayacaktır. Evlilik sözleşmesi ile ortak mallar hususunda anlaşma yapılmaktadır, eşler arasındaki miras hukuku arasında bağlantı bulunmamaktadır. Mal rejimi tercihinde evlilik sözleşmesi tercih edilmektedir ve sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde fesih hakkı bulunmaktadır.

Anlaşmalı boşanma dosyalarında aile mahkemeleri görevlidir, her ilde veya bazı ilçelerde bulunmaktadır. Aile mahkemesi dışında açılan anlaşmalı boşanma yolu ile boşanma davasında görevsizlik hükmüyle reddedilecektir. Fakat aile mahkemelerinin olmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri görevli olacaktır.

Anlaşmalı boşanmalarda tanık beyanına dayandırılmaz, bu sebeple tanık getirilme eşlerin duruşmada iradelerini yerine getirmeleri yerindedir. Diğer husus da diğer eş yabancı uyrukluysa Türkiye’de anlaşmalı boşanma yoluyla boşanılabilir. O halde eşlerden birinin Türk vatandaşı olmaması, çiftlerin anlaşmalı boşanma yoluyla boşanmasına engel olmadığını bilmek gerekmektedir.

Boşanmada Anlaşma Nasıl Yapılır?

Evliliklerini bitirmek isteyen eşlerin müzakere yaparak ortak karar vermeleri gerekmektedir. Eşlerin, anlaşmalı boşanma için yaptıkları müzakerede boşanma, velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konularda ortak karar vermelidirler. Mali yükümlülük ve boşanma hususunda taraflar tam bir mutabakat halinde olmalıdır. Boşanma protokolündeki düzenlemeyi özellikle mali konularda, boşanmada uzman avukat yardımıyla hazırlanmalıdır. Eşler, sözleşme hazırlanması ve dosya açma aşamasında vekille devam ettirmek istiyorsa vekaletname çıkarılacaktır. Boşanma için çıkarılacak vekaletnameler, noterce vesikalık resimli olarak düzenleme yapılır.

Eşlerin müşterek çocuğu varsa çocuğun hangi ebeveynde kalacağına karar verilmesi, boşanma protokolü ile düzenlenmesi gerekmektedir. Boşanma sözleşmesi düzenlemesinde velayet hakkı almayan ebeveyn ve çocuk arasında kişisel ilişki günleri belirtilecektir. Velayeti almayan (veli olmayan) ebeveyn ile çocuk arasında kişisel ilişki günleri kurulmak zorundadır, diğer ebeveyn ile sosyal zaman geçirmek zorundadır. Çiftler boşanma sözleşmesi düzenlemesinde, müşterek çocuk ile velayeti almayacak ebeveyn arasında kurulacak kişisel ilişki (görüş) günlerini hukuka uygun şekilde maddeye koymalıdır. Ayın kaçıncı haftasına denk gelen günlerinde hafta içi veya hafta sonu çocuk teslim saatleri, sömestr, resmi bayram günleri de dahil olmak üzere tüm tatil günleri belirtilmelidir. Çocuğun velayet hakkının kime verileceğine ilişkin karar verildikten sonra eğitim, katkı, bakım için verilecek nafakanın miktarının ne olacağı durumuna karar verilmelidir. Çocuk ile ilgili olarak yapılacak düzenlemelerde diğer konularda olduğu gibi tarafların detaylı anlatımda bulunması gerekmektedir. Evlilik içinde edinilen malların paylaşımı konusunda uzlaşmaya karar verilmelidir. Bütün bu işlemler için hazırlanacak boşanma sözleşmesi için boşanmada uzman avukattan yardım alınmalıdır. Her iki çiftin de ayrı olarak avukat tutma zorunluluğu yoktur, güvenilir avukat yardımıyla anlaşma hazırlanabilir. Mal paylaşımına ilişkin alınacak ortak hükümde uzman avukat yardımıyla hazırlanan anlaşma, ileride geri dönülmez hukuki kaybın önüne geçecektir. Diğer bir husus da kira konusudur, aile konutu olarak kullanılan konutun kira sözleşmesinin boşanma sonrasında sözleşmeyi kimin üzerine alacağı konusunda madde eklenebilir.

Tazminat, evlilik birliğinin sona ermesi nedeniyle eşin kusurlu olan eşten zararını karşılaması adına talep ettiği haktır. Anlaşmalı boşanmaya karar veren eşler, tazminat konusunda sözleşmede maddi ve manevi olarak belirtebilirler. Maddi ve manevi haklar yasal süreçte kesin ve net olarak belirtilmez ise mahkeme protokol hususunda ret kararı dahi verebilecektir. Tazminatta miktarın tam olarak ne kadar olduğu sözleşmede belirtilmelidir. Bunun yanında taraflar arasında ceza davası var ve anlaşmalı boşanma ile birlikte taraflar bu davanın da sona ermesini istiyor ise karşılıklı olarak davadan feragat edileceğine dair protokol maddesine ekleme yapılabilir. Şüphesiz taraflar hakim önünde protokolü kabul etmesi sonrasında mahkemece diğer dosyalar için gerekli işlemleri yapabilecektir. Boşanma ve boşanmaya dayalı olan maddeler taraflarca kabul ederlerse ve mahkemece sözleşme onaylanırsa boşanma kararı verilir.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanmaya ilişkin bütün hususlar konuşulup ortak karara varıldıktan sonra anlaşmalı boşanma talepli dilekçeyle beraber anlaşmalı protokol hazırlanır. Eşlerden birisi anlaşmalı boşanma davasını açabilir (davayı ilk kimin açacağı önemli değildir); dava açıldıktan sonra diğer eş açılan davayı kabul ettiğine ilişkin beyana bulunmalı ve protokolü sunmalıdır. Çiftlerin dosyaya sunduğu anlaşmalı boşanma protokolünde hukuka aykırı bir durum ve taleplerin tam olması halinde duruşma günü verilecektir. Sözleşme, hukuka aykırı hazırlanmışsa sözleşme düzeltilmesi gerekir ve hukuka uygun düzeltim gerçekleştiği vakit duruşma günü verilecektir. Boşanma gerçekleştikten sonra gerekçeli kararının yazılması beklenir ve yazıldıktan sonra bu karar nüfus müdürlüğüne gönderilir. Bu prosedür yaklaşık 1 ay sürebilir. Boşanma kararının verilmesinin ardından bir ay içerisinde gerekçeli hüküm yazılmak zorundadır. Gerekçeli kararın yazılmasından sonra bu karar çiftlere tebliğ edilecektir. Gerekçeli kararın eşlere tebliğ edilmesiyle yasal itiraz süreleri başlayacaktır. Anlaşmalı boşanmada karara taraflar yasal süre içerisinde itiraz etmezlerse evlilik kurumunun sona erdirilmesine yönelik karar kesinleşmiş olacaktır. Kararın kesinleşmesi sonrası 1 hafta içerisinde ilgili nüfus müdürlüğüne kesinleşme şerhi gönderilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanmada çiftlerin belli şartları taşıması gerekmektedir.

 • Çiftlerin Türk Medeni Kanunu’na göre en az 1 yıl evli kalmış olmaları gerekmektedir. 1 yıldan kısa süren evliliklerde anlaşmalı boşanma yoluna başvurulamaz.
 • Anlaşmalı boşanmaya uygun dilekçe ve sözleşme düzenlemesinde; nafaka, mal paylaşımı, tazminat, velayet konularında uzlaşmış ve mutabakata varılmış olunmalıdır.
 • Anlaşmalı boşanmaya başvuran çiftlerin duruşma esnasında bulunması zorunludur. Çiftlerden birisi dahi gelmediğinde anlaşmalı boşanma gerçekleşmeyecektir. Bunun yanında eşlerden her ikisi de anlaşmalı boşanma dosyasının takibi için avukat tutmuş olsa dahi avukatlarıyla eşlerin duruşmaya katılma zorunluluğu gerekmektedir. Eşler ayrılmak istediklerini mutlaka hakim huzurunda tekrar beyan etmelidir.

 

Anlaşmalı Boşanmada Gerekli Evraklar Nelerdir?

Dosya açarken belli başlı hukuki prosedürleri yerine getirmek gerekir; yapılacak herhangi bir hata dosya sürecini uzatabileceği gibi davanın reddine de sebep olabilmektedir. Dolayısıyla dava açacak çiftlerin dava öncesi evrakları hazırlarken titizlikle davranması gerekir. Anlaşmalı olarak ayrılmak isteyen çiftlerin dava açarken hazırlanması gereken evrak: Öncelikle çiftler anlaşmalı boşanmak istediğine ilişkin beyanda bulunduğu bir dilekçe hazırlamalıdır. Boşanma davasını açan davacının dilekçesine karşılık davalı, davayı kabul ettiğini ve protokolü kabul ettiğine ilişkin bir beyanda bulunabilir. Boşanma davasını açarken mutlaka dilekçe hazırlanmalıdır. Hazırlanmış olunan bu dava dilekçesinden iki nüsha hazırlanmalıdır. Dosyaya ayrıca nüfus cüzdanının fotokopisi de eklenmelidir. Anlaşmalı boşanma davası adına avukat tayin etmişse nüfus cüzdan fotokopisine gerek olmamaktadır. Avukat, anlaşmalı boşanma davasını açarken fotoğraflı vekaletnameyi dava açarken sunacaktır. Dilekçenin eki olarak eşlerin imzalamış oldukları‚ ‘Anlaşmalı Boşanma Protokolü’ eklenmelidir. Söz konusu sözleşme titizlikle hazırlanmalı; detaylı bir şekilde düzenlenmelidir. Detaylı bir şekilde düzenlenmediği takdirde hakimin davayı reddetme ihtimali bulunmaktadır. Dolayısıyla hazırlanacak anlaşmada örneğin müşterek çocuk varsa velayetle şahsi münasebet konusu, nafaka talebi varsa; nafaka miktarı, tazminat ve son olarak da mal paylaşımı konusunda uzlaşılmış olması gerekmektedir. İlgili sözleşme ıslak imzalı olmalı, sahte sözleşme veya sözleşmenin fotokopisi mahkemece kabul edilmemektedir. Gerekli evrakın konulması için 1 adet dava dosyası, dava açılırken 1 adet pul ve dava harçla masrafını ödediğine dair belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Tüm gerekli belge ve evrakın tamam olması halinde tarafların boşanmalarına mahkemece hükmolunur.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Gerekli evrakları hazırladıktan sonra mahkemeye başvurularak duruşma günü alınır. İş yoğunluğuna bağlı olarak on gün ile 1 ay arasında gün verecektir. Daha önce de belirtildiği gibi boşanma süreci tek celsede sonlanacaktır. Anlaşmalı boşanma davasının az bir zaman sürmüş olması nedeni ile çekişmeli boşanma davasından daha tercih edilir dava türüdür.

Anlaşmalı Boşanma için Yapılması Gereken Nelerdir?

 • Öncelikle her iki eşin anlaşmalı boşanmada konusunda her iki eş mutabık olmalı, protokolü birlikte anlaştığı maddeler üzerinden hazırlamalıdır.
 • Eşlerden birisinin veya her ikisinin anlaşmada tereddütte kaldığı veya maddeleri konusunda emin olmadığı durumlarda boşanma gerçekleştirmemelidir.
 • Protokol ve dilekçenin düzenlenmesi sonrasında dava açmalı, dava açarken belgeleri de sunmalıdır.
 • Her iki eş de duruşmaya katılacak olup planlarını ve işlerini duruşma tarih ve saatine göre düzenlemelidir.
 • Mahkemenin gerekçeli kararı düzenlemesi sonrasında her iki eş mahkeme kaleminden kararı elden tebliğ alarak itiraz etmeyeceğine, istinaftan feragat edeceğine dair dilekçe sunarak kararın kesinleştirme işlemini gerçekleştirebilirler.

 

Anlaşmalı Boşanmada Hakim Ne Sorabilir?

Evliliklerini bitirmek isteyen eşlerin anlaşmalı olarak ve hukuku yok saymadan boşanma duruşmasına katılmak zorundadır. Çekişmeli boşanma davasından farkı anlaşmalı boşanma davasında hakim çiftlere sorular sormaktadır. Anlaşmalı boşanma dosyasında çiftlerden birisinin dahi gelmediği durumda boşanma gerçekleşemez. Dolayısıyla eşlerden ikisi de gelmeli ve dosyaya sunulan anlaşmalı boşanma protokolündeki maddelere ilişkin onayı olup olmadığına dair hakim önünde beyanda bulunması gerekir. Eşlerin ortak hazırlamış ve imzalanmış oldukları sözleşmenin maddeleri üzerinden mahkemece tekrar geçilecektir. Anlaşmada eşlerin imzalamış oldukları konular bizzat hakim tarafından tekrar üzerinden geçilir, bir de eşlere mutabık olup olmadığını sorar. Protokolde yer alan tazminat, mal paylaşımı, nafaka, velayet hususlarında verilen kararlar üzerinden bir kez daha geçilir. Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanan sözleşmenin dikkatle hazırlanması gerekmektedir. Hukuka aykırı şartlar konulmamalı, aile hukukuna uygun sözleşme hazırlanmalıdır. Hakim protokol üzerinde gerekli gördüğü yerde hukuka uygun madde değişiklikleri yapabilir, bu değişikliklerin de onayını alması gerekmektedir. Bir eşin kabulü olmazsa boşanmaya karar verilmez. Hakim her iki tarafın menfaatlerini ve boşanma konusundaki iradelerinin emin olduğunu uyandıran kanaat ile boşanmaya karar verebilecektir. Hakim her iki tarafın onayını göz önünde bulundurmak zorundadır. Hakim çiftlerin madde kabul etmemesi veyahut da sözleşme adına mutabık olmadığı anlaşılır ise anlaşmalı boşanmanın reddedilmesine neden olabilir.

Bir Yıl Dolmadan Anlaşmalı Boşanma Tanıkla Mümkün Mü, Kaç Yıl Evli Kalmak Gerekir?

Anlaşmalı boşanmak için şartlardan birisi de evliliğin en az 1 yıl sürmesidir. Evliliği 1 yıl dolmayan çiftlerin bir celsede boşanması mümkün olmamaktadır. Anlaşmalı boşanmada boşanma tercihiyle açılan dosyada, hakim öncelikle çiftlerin nikah tarihine bakmaktadır. Nikah tarihinden dava açılma tarihine kadar geçen süre 1 yıldan kısaysa anlaşmalı boşanma yoluyla boşanılamamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma ve Çekişmelinin Farkı Nedir?

 • Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için eşlerin resmi nikah tarihlerinden itibaren 1 yılın dolması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davasında süre şartı bulunmamaktadır. Eşler 1 saat evli kalmış olsalar dahi çekişmeli boşanma davası açabilirler.
 • Her iki eş avukatları olsun ya da olmasın anlaşmalı boşanmada duruşmaya katılmak zorundadır. Çekişmeli boşanma davasında her iki eşin (özellikle davacı eşin) avukatı var ise duruşmaya katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Anlaşmalı boşanmada eşler boşanma ve boşanmaya bağlı unsurlarda mutabık olmalıdır. Ancak çekişmelide tarafların boşanma veya boşanmaya bağlı unsurlarda mutabık olmadığı durumlarda karar verilmelidir.
 • Anlaşmalı tek celsede sona erer iken çekişmeli boşanmanın tek celse ile sona ermesi mümkün değildir.

Anlaşmalı Boşanmanın Sakıncaları – Dezavantajları Var Mıdır?

 

Her iki eş yasal haklarına dair uzlaşmış ve evlilik birliğinden gelen hakları konusunda bilinçli hareket ederek boşanma işlemini gerçekleştirmiş ise anlaşmalı boşanmada herhangi bir dezavantaj olmayacaktır. Ancak eşlerden birisi veya her ikisi, biran evvel boşanmak amacıyla bir avukattan yardım almadan nafaka, velayet, tazminat, mal paylaşımı gibi konularda protokol düzenler ise geri dönülmez hukuki kayıplara gebe olacaktır. Hukuki görüş ve bilince sahip olunmadan açılan her dava sakıncalıdır.

 

Anlaşmalı Boşanmadan Cayma Hakkı Var Mıdır, Hangi Aşamada Geri Dönülebilir?

Anlaşmalı boşanma davası adına verilen kararın kesinleşmesine kadar her iki eşin de cayma hakkı vardır. Eşlerden birisi veya ikisi protokolden dönme hakkı bulunmakta, duruşmada dahi anlaşmalı boşanma davası ile boşanmaktan vazgeçtiğini beyan edebilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasından (Bir taraf) Vazgeçerse Ne Olur?

Anlaşmalı boşanma adından da anlaşıldığı üzere “anlaşma”nın olması halinde gerçekleşen boşanmadır. Bu nedenle taraflardan birisinin anlaşmadan dönmesi halinde dava açılmış ise çekişmeli boşanma davasına dönecektir. İlgili taraf, çekişmeli boşanma dava dilekçesinin kendisine tebliğ edilmesini bekleyecektir. Fakat eşlerden biri, dava açılmadan önce anlaşmalı boşanma yoluyla boşanmaktan vazgeçer ise diğer eş çekişmeli boşanma davası yoluyla boşanma davası açma yolunu tercih edecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Geri Çekilir?

 

Dava açan davacı eş, davasından feragat etme hakkı bulunmaktadır. Dosyasının görüldüğü mahkeme kalemine açmış olduğu davadan feragat ettiğine dair feragat dilekçesi sunarak davasını geri çekebilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçilip Davalı, Karşı Dava Açabilir Mi?

 

Anlaşmalı boşanma davasından kesin bir karar verilene kadar eşlerden birisinin veya her ikisinin vazgeçme hakkı vardır. Eşlerden birisinin anlaşmalıdan vazgeçip çekişmeli boşanma davası açma yoluna başvuruda bulunma hakkı bulunmaktadır.

 

Eşim Anlaşmalı Boşanma İstiyor, Ne Yapmalıyım?

Eğer eşiniz anlaşmalı boşanma yoluyla boşanmak istiyor ise sizin boşanma kararınız bu noktada önemlidir. Siz de anlaşmalı boşanma ile boşanmak istiyor ve boşanmaya bağlı konularda anlaşmış iseniz protokol düzenleyerek başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak siz boşanmak istemiyor ya da boşanmaya bağlı diğer unsurlarda anlaşamadıysanız çekişmeli boşanma davası açılacaktır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Eş Ölürse Mirasçılar Ne Yapmalı?

 

Eş ölür iken hala resmi evli çift olarak sayılacağından sağ kalan eş, mirasçısı konumunda olacaktır. Evlilik eşin ölümü ile sona erecektir.

 

Anlaşmalı Boşanmada Kadının Hukuken Hakları Nelerdir?

Kadın hakları, nafaka; velayet; tazminat; mal paylaşımı; düğün takılarında gündeme gelmektedir.

 • Çocuğun bakımını ve gözetimini ihmal etmeyecek ve çocuğun menfaatini üstün tutacak olan ebeveyn velayet hakkını almalıdır. Bu doğrultuda anne müşterek çocuğun velayetini talep etme hakkı bulunmaktadır.
 • Evliliğin sona ermesi nedeniyle evlilikteki ekonomik ve sosyal refahının düşecek olması nedeniyle yoksulluk nafakası isteyebilecektir. Protokolde mutlaka yoksulluk nafakası miktarı ve ödeneceği gün de belirtilmelidir.
 • Velayet hakkını alan anne çocuğun bakım ve masrafları adına iştirak nafakasına hükmedilmesi yönünde protokol maddesinde düzenlenebilecektir.
 • 01.01.2002 tarihinden sonra evlenen eşler, başka bir mal rejimini tercih etmemişler ise evlilik birliğinde edinilen mallarda yar yarıya eşlerin hakkı bulunmaktadır. Evlilik birliği içerisinde satın alınan ev, araç, ev eşyası, bankada bulunan paralarda yarı yarıya talepte bulunma hakkı vardır.
 • Düğünde takılan altınlar, kadının hakkıdır. Takılar erkek eşe ya da erkek eşin ailesi tarafından takılsa dahi ziynet alacağını talep edebilecektir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Avukat Gerekli Mi?

Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma dosyalarına göre daha kısa süren ve prosedürleri de daha az olan bir boşanma türüdür. Bu nedenle genellikle anlaşmalı boşanma dosyalarında eşler anlaşmalı boşanma davasını bizzat kendileri açmaktadır. Fakat avukat ücretini ödemekten kaçınmak için boşanma davası açan eşler, ileride daha büyük hukuki ve maddi kayıplarla karşı karşıya kalabilmektedir. Eşler kendi davalarını kendisi açarak, anlaşmalı boşanma protokolünü kendisi hazırlayarak anlaşmalı boşanma davasını sonlandırmaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolü, her evlilik durumuna ve menfaatlere göre farklı hazırlanabilecek bir sözleşmedir. Genel hatlarıyla hazırlanan anlaşma protokolü her ayrılacak çifte uymayabilir. Anlaşmalı boşanma davalarında, velayet, velayeti almayan ebeveyn ve çocuk arasında kurulacak görüş günleri, düğünde takılan altınlar olan ziynet eşyaları, evlilik birliği içerisinde edinilen malların paylaşımı, nafaka, nafakanın artışı gibi hukuki işlemler teknik bilgiler barındıran, dikkat uyandıran bir durum teşkil etmektedir. Medeni kanun ve hukuki teknik gerektiren konularda avukat tutulması gerekir ve avukat, müvekkilin hukuken doğan tüm haklarını dikkate alabilecektir. Ayrıca duruşmada avukat, müvekkilini temsil edecek ve karar sonrasında hükmün kesinleşmesi adına müvekkili adına hareket edebilecektir. Basit ve detaylandırılmayan, hukuka uygun olmayan dosya, ileride boşanmadan daha büyük sorunlara yol açacak ve seneler sürecek dosyalara gebe olabilmektedir. Bu nedenle boşanma davası açmak ve bir seferde sorunsuz bir şekilde boşanmak isteyen taraflar bütün bunları göz önünde tutarak uzman bir avukata süreci takip ettirmek için başvurmalıdır. Avukat, boşanma sürecinin daha doğru ve iyi geçmesini sağlayacak, sürecin daha kısa sürede sona ermesini sağlayacaktır. Taraflar her ne kadar avukat ile davayı yürütmüş olsa bile duruşmaya bizzat katılmakla yükümlüdür. İstanbul Hukuk Bürosu olarak Türk Medeni Kanunu alanındaki uzmanlığıyla eşlerin anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davasında avukatlık hizmeti vermektedir. Boşanmak isteyen taraf, avukat tercih ederken Türkiye Barolar Birliğinin yayınlamış olduğu Reklam Yönetmeliğine aykırı davranmayan avukatlardan tercihini yapabilir. Boşanma avukatı olarak internet siteleri üzerinden verilen reklamlar avukat tercihinde sağlıklı olmayabilir.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Mal rejimi tasfiyesi, boşanmada en önemli konudur. Eşler, yasal haklarını bilmeden anlaşmalı boşanma protokolü düzenlememelidir. Bir eş, evlilik birliği içerisinde edinilen mallarda kimin ne kadar payı olduğunu, alınan malda hakkı olup olmadığını mutlaka bilmelidir. Uzmanlık gerektiren bir konu olduğundan mutlaka bir avukattan vekillik hizmeti alınmalıdır. Protokolde de taraflar mutlaka mal paylaşımı konusunda uzlaşıp uzlaşmadığı, uzlaşma şartlarının neler olduğunu detaylı olarak protokolde düzenlemelidir. Boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında yeniden mal paylaşımına ilişkin dava açılamayacağı konusunda bilgi sahibi olarak hareket etmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Nafaka

Nafaka, iştirak ve yoksulluk nafakası olarak ayrılmaktadır. Eşler anlaşmalı boşanma protokolü düzenler iken müşterek çocukları var ise iştirak ve yoksulluk nafakası konusunda uzlaşmalıdır. Yoksulluk nafakası, evlilik içerisindeki refahının düşmesi nedeniyle talep edilmektedir, iştirak nafakası ise çocuğun bakımını ve masrafını içeren nafaka türüdür. Anlaşmalı boşanma protokolünde de mutlaka nafaka ödeniyor ise nafaka miktarı, nafakanın ödeneceği gün ve hesap numarası da belirtilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Tazminat

Boşanmada tazminat, evlilik birliğinde kişinin uğramış olduğu zararın para karşılığıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde tazminat talep ediliyor ise tazminatın miktarı, tazminat ödenecek IBAN numarası da belirtilmelidir.  Anlaşmalı boşanma protokolünde eş, tazminat talep etmemiş ise kararın kesinleşmesi sonrasında yeniden tazminat talebinde bulunma talepli dava açamayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Velayet

Evlilik birliğinde çocuğun velayeti ortaktır. Hem anne hem baba, çocuğun velayeti üzerinde hak sahibidir. Ancak boşanma ile velayet hakkı taraflardan birisinde olacaktır. Boşanma protokolünde eşler, velayet konusunda mutabık olması halinde çocuğun velayet hakkını alacak ebeveyni protokolde belirtmelidir. Velayet hakkını almayan diğer ebeveyn ile kişisel ilişki gün ve saatleri kurulacaktır. Boşanma kararının kesinleşmesi sonrası diğer ebeveyn velayet hakkını kötüye kullanır, çocuğun bakımını aksatır ise her zaman diğer ebeveynin dava açmaya hakkı bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Yorumlara Göre Mantıklı mı Mantıksız mı?

Anlaşmalı boşanma, süre kaybı yaşanılmaması adına avantajlı bir boşanma türü olarak görülmektedir. Eşlerin anlaşmalı boşanma işlemleri en fazla 1 ay kadar sürmekte ve her konuda uzlaşmış olunduğundan taraflar kısa sürede kendi normal hayatlarına daha çabucak dönebilmektedir. Çünkü çekişmeli boşanma davasında eşleri uzun bir süreç beklemekte, eşler her duruşma öncesi stres yaşamaktadır. Lakin anlaşmalı boşanma süreci kısa olduğundan eşler açısından daha avantajlı görünse de tarafların haklarını isteme konusunda uzlaşmış ise anlaşmalı boşanma davası açmalıdır.

 

Biran evvel boşanma sürecinin tamamlanması adına haklarından feragat eden eş, dava sonrasında yeniden dava açamayacağını bilmelidir. Boşanma ve boşanmaya bağlı konularda eşler anlaşmış ve hak kaybına uğramayacak ise elbette anlaşmalı boşanma yolunu seçmek daha mantıklı bir hareket olacaktır.

 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

İSTANBUL ( ). AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI: Ad- Soyad (T.C. Kimlik Numarası)

Adres

DAVALI: Ad- Soyad (T.C. Kimlik Numarası)

Adres

KONU: Anlaşmalı boşanma dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Çiftler …/…/… tarihinde evlenmiş olup bu evliliklerinden x doğumlu x isimli çocukları bulunmaktadır. (Müşterek çocuk yoksa bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır yazılabilir)

2-) Çiftler evliliklerini devam ettiremeyecek bir duruma girmiş olup evliliklerini sonlandırmak istemişlerdir.

3-) Çiftlerin …/…/… tarihinde imzalamış oldukları anlaşmalı boşanma sözleşmesi dosya dilekçesi ekindedir.

TALEP ve SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenler gereği, çiftlerin imzaladığı …/…/… tarihli anlaşmalı boşanma anlaşması gereği boşanmalarına ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalı yanın ödenmesi yönünde karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. …/…/2019

Davacı Vekili

Av. Ad Soyad

İmza

Anlaşmalı Boşanma Davası Anlaşma Örneği

TARAFLAR:

Davacı: Ad- Soyad (T.C. Kimlik Numarası)

Adres

Davalı: Ad- Soyad (T.C. Kimlik Numarası)

Adres

Davacı ile davalı aralarında anlaşmış olup, anlaşma hazırlanarak imzalanmıştır. İş bu anlaşma gereğince; Taraflar karşılıklı olarak boşanma hususunda anlaşmışlardır. Çiftler evlilik öncesi edinilen mallarda her mal sahibi eşyasını almış olup bu konuda herhangi bir uyuşmazlık çıkmayacaktır. Evlilik sonrası eşlerin edindiği mallar konusunda taraflar arasında eşyalar paylaştırılmış olup eşler başka alacağı olmadığını kabul etmektedir. Taraflar mal paylaşımına ilişkin aralarında anlaşmış olup bu konuda ileride birbirlerinden herhangi bir talebi olmayacaktır.Boşanma sebebiyle tarafların birbirinden maddi ve manevi tazminata bağlı bir talepleri olmayıp ileride tarafların tazminata bağlı birbirlerinden bir talepleri olmayacaktır.Tarafların boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden yoksulluk nafakası talebi bulunmamaktadır, ileride birbirlerinden böyle bir talepte bulunmayacaktır.

İş bu protokol …/…/2019 tarihinde taraflarca imzalanmış olup 3 nüsha olarak hazırlanmıştır.

DAVACI AD SOYAD DAVALI AD SOYAD

Anlaşmalı Boşanmada Yargıtay Kararları

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Yoksulluk Nafakasının Talep Edilemeyeceği

Çiftler anlaşmalı boşanma yoluyla boşanmış, anlaşmalı boşanma sözleşmesinde eş, bu nafaka talebinde bulunmamıştır. Anlaşmalı boşanma sonrası, dosya açan davacı boşanma nedeniyle yoksulluğa düştüğünü ve nafaka haklarını saklı tutulduğunu belirterek bu nafakanın bağlanmasını talep etmiştir. Hakim davacının talebini kabul etmeyerek davanın reddini istemiştir. Bunun üzerine davacı, karara itiraz etmiş ve dosya Yargıtaya gönderilmiştir. Yargıtay, nafakanın bağlanması yönünde karar verilmesini kabul görerek hakimin verdiği kararı bozmuştur. Hakim vermiş olduğu kararında direnmiştir. Dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca incelenmiş ve son olarak davacının anlaşmalı boşanma anlaşmasında açıkça nafakadan söz edilmemişse de bu nafakanın feragatinin kendisini bağlayacağını, yalnızca çocuklar asına iştirak nafakasını isteyebileceğinden bahisle hakimin direnme kararını onamıştır. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 06.03.2013 tarihli, 2012/3-836 – 2013/306)

Anlaşmalı Boşanma Sonrası İki Yıl Kararın Tebliğe Çıkarılmaması, Hakkın Kötüye Kullanılması

Çiftler 30.11.2015 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermiş. Müddeialeyh kadın temyiz dilekçesinde ayrılmaktan vazgeçtiğini bildirmiş, evliliklerini devam ettirme kararı aldığını ileri sürmüştür. Söz konusu durum, 2 yıl sonra tebliğe çıkarılmak istenilmiştir. Ancak bu durum evlilik birliğinin temelinden sarsılma olgusunun gerçekleşmediğini ve hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir. Boşanma iradesi samimi bulunmadığından dosyanın reddine kararı verilmek üzere Yargıtayca hükmün bozulmasına karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/2880 Esas 2018/14800 )

Anlaşmalı Boşanma Dosyalarından Vazgeçme

Çiftler anlaşmalı boşanma yoluyla boşanmış, ancak hakimin verdiği anlaşmalı boşanma yönündeki kararı kesinleşinceye kadar davalı erkek kararı temyiz etmiştir. Boşanma ve boşanmanın diğer unsurlarında irade beyanından dönülmesinde engelleyici bir hüküm bulunmamaktadır. Anlaşmalı boşanmadan dönme halinde anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma dosyası olarak görülmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu sebeple eşlere iddia ve savunma dayanağı olarak öne sürülen iddiaların ispatını ve delillerini sunmak adına ön inceleme murafaası yapılarak tahkikata geçilmesi sonrası delillerin toplanılması gerektiğini belirtmiştir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/6884 Esas 2018/14951 )

Anlaşmalı Boşanma Anlaşmasına Aykırı Hüküm Kurulması Halinde Tavzih Talebi

Müddei erkekle davalı kadın arasında anlaşmalı boşanma yoluyla boşanma gerçekleşmiş anlaşma, her iki eş bakımından kabul edilmiştir. Anlaşmalı boşanma kararı, temyiz edilmediğinden kesinleşmiştir. Ancak sözleşme maddesinde geçen maddede davalı kadına çocukların velayeti verilmesi gerekirken hükümde protokole aykırı hüküm kurulmuştur. Bu nedenle davalı kadın, çocuklar adına iştirak nafakası ödenmesine yönelik anlaşmalı boşanma protokolüne aykırı hüküm kurulduğu gerekçesiyle tavzih talebinde bulunmuştur. Hakim davalı kadının tavzih talebini reddetmiştir. Yargıtay, verilen kararda tavzih talebinin reddini bozmuştur. Gerekçe olarak eşlerin murafaada, anlaşmalı boşanma protokolünü aynen kabul ettiğini ve hüküm kurulurken maddi hatada bulunduğunu belirtmiştir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/3301 Esas, 2018/14580 )

Anlaşmalı Boşanma Anlaşmasında Süreli ve Şarta Dayalı Yoksulluk Nafakası Talebi

Çiftler anlaşmalı boşanma yoluyla ayrılmak istemiş, mahkemeye sunulan anlaşmadaysa davalı erkek müddei kadına “boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren beş yıl boyunca 5.000 TL nafaka ödeneceği, beş yıl sonunda işsiz kalırsa iş bulana karar da 2.000 TL aylık ödemeye devam edileceği, başka biriyle evlendiği takdirde bu nafakanın kesileceği belirtilmiştir. İlgili anlaşma, murafaada eşlerce kabul edilmiş, hakim aynen kabul ederek çiftlerin boşanmasına hükmetmiştir. İlgili karar, davalı erkek tarafından hakim tarafından verilen hükümle protokolün çeliştiğini ve bu nedenle tavzih talebinde bulunarak temyiz yoluna gitmiştir. Yargıtay, yargı mercii kararının protokol maddelerinin aynı olduğu ve kararda maddi bir hata yapılmadığı gerekçesiyle davalının temyiz talebini reddetmiştir. Bu nedenle Yargıtay, hükme karşılık onama kararı vermiştir. (Yargıtay 2018/2746 Esas 2018/14270 Karar)

Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesinde Ortak Çocuk Taraf Olamaz

Eşler arasında görülen dosyanın itirazın iptali davasıdır. Çiftler anlaşmalı boşanma yoluyla boşanmış ve anlaşmalı olarak düzenlenen anlaşma gereği eşlerin ortak çocuğunun (06.05.1990 doğumlu) özel üniversiteye gitmesi halinde okul ücretinin yarısının davalı babanın karşılanacağı belirtilmiştir. Fakat davalı, özel üniversiteye giden ortak çocuğun ücretinin yarısını ödememiş ve sözleşme hükmü yerine getirilmemiş olduğundan davacı, davalı aleyhine icra takibi başlatmıştır. Bu takibe karşılık olarak davalı, icra takibine itiraz ederek icra takibini durdurmuştur. Bunun üzerine davacı anne, davalının itirazının iptaliyle kötü niyet tazminatına hükmedilmesi talepli itirazın iptali davası açmıştır. Hakim boşanma tarihinde ergin olmayan çocuğun dosya tarihiyle ergin olmaması sebebiyle davacı annenin çocuk lehine dava açmada yetkisi bulunmadığını belirterek davayı usulden reddetmiştir.

Yargıtay, temyiz sonucu dosya incelemesinde, eğitim giderleri konusunda davalı babanın yarısının ödeneceğinin düzenlenmesinde ortak çocuk boşanma protokolünün tarafı olmadığını belirtmiştir. Ortak çocuğun ilerleyen zamanda ergin olması, boşanma protokolüne dayalı olarak bir taraf sıfatının kazandırılmayacağı belirtilmiştir. Bu nedenle hakimin kararına karşılık bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/25773 Esas, 2017/14035 )

Av Serpil ÇINAR

Sık Sorulan Sorular

 

Anlaşmalı boşanmada hangi mahkeme görev alır?

Anlaşmalı boşanma dosyalarında aile mahkemeleri görevlidir. Aile mahkemesinin kurulmadığı yerlerde de asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Asliye hukuk ve aile mahkemesi sıfatıyla görev alabilecektir.

Anlaşmalı boşanmada yetkili mahkeme hangisidir?

Boşanma davalarında yetkili mahkeme, her iki eşin dava açılma tarihinden geriye dönük olarak son 6 ay birlikte ikamet ettiği yerdir. Ancak eşlerin anlaşmalı boşanma davasında mutabık olduğu bir yer var ise davalarını o yer mahkemesinde de açarak boşanmalarını gerçekleştirebilecektir.

Anlaşmalı boşanma davası tek taraflı açılabilir mi?

Her iki eş boşanma ve boşanmaya bağlı unsurlarsa mutabık ve düzenlenen protokol maddelerini kabul ediyor ise davayı eşlerden birisi açacaktır. Her iki eş davacı konumunda olamayacak, taraflardan birisi dava açacaktır. Diğer eş olan davalı ise boşanma davasına cevap olarak kendisinin de boşanmak istediğini, protokol maddelerinde mutabık olduğunu dile getirecektir.

 

Anlaşmalı boşanma için eşlerden ikisi de mi başvuruya gitmeli, bir eş başvursa olur mu?

 

Anlaşmalı boşanma davasına her iki eş de duruşmaya girmek zorundadır. Avukatları olsa dahi girmek zorunludur. Hakim protokol maddelerini tek tek okuyacak ve her iki eşin madde üzerinde mutabık olup olmadığını, boşanma kararını onaylayıp onaylamadığı sorulacaktır.

Anlaşmalı boşanma kaç ay – gün sürer (Bir günde biter mi)?

Bu tür dosyaların ne kadar süreceğini mahkemece süren iş yoğunluğu, adli tatile denk gelmesi, mahkeme gününün verilmesi gibi nedenler etkilemektedir. Kesin bir süre verilemez; fakat anlaşmalı boşanmalar genellikle 1 hafta ya da 15 gün içerisinde sona ermektedir.

Anlaşmalı boşanma mı çekişmeli boşanma mı hangisi faydalı?

 

Eşler yasal haklarını bilerek protokol düzenlemiş ve anlaşmalı boşanma yoluyla boşanmak istiyor ise süre kazanımı bakımından anlaşmalı boşanma davası daha faydalıdır. Yalnız eşler boşanmaya bağlı unsurlarda anlaşamıyor ve anlaşmalı boşanmayla hakkını kaybedecek korkusu barındırıyor ise çekişmeli boşanma daha faydalı olacaktır.

 

Anlaşmalı boşanma bitmeden kadın evi terk edebilir mi?

 

Boşanma davası açılması ile birlikte eşler ayrı yaşama hakkına da sahip olacaktır. Boşanma davası açıldıktan sonra kadın veya erkek eş evden ayrılabilir.

Anlaşmalı boşanmada taraflardan biri yurt dışında olursa ne olur?

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için protokolde, her iki tarafın ıslak imzası gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davasını açan davacı eşe karşılık davalı da boşanma konusunda mutabık olduğunu dile getiren dilekçe sunumunu da yapabilecektir. Yalnız duruşmaya birlikte katılım gerekli olduğundan yurt dışından diğer eşin gelip katılması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma kaç para tutar?

Evlilik müessesesinin sona erdirilerek boşanma dosyası açarken mutlaka başvurma harcının ve peşin harcının yatırılması gerekmektedir. Aynı zamanda dosyaya gider avansı da yatırılmalıdır. Yalnızca bir murafaa sürdüğünden anlaşmalı boşanma çok masraflı tutmamaktadır.

Anlaşmalı boşanma nasıl olur? (Süreç nasıl işler)?

Her iki çift de anlaşmalı boşanma yoluyla ayrılmak istediğine dair dilekçe sunmalı, ıslak imzalı sözleşme dosyaya eklenmelidir. Belgeler eklendikten sonra duruşma günü verilmekle birlikte, mahkemede çiftlerin anlaşmaya mutabık olduğunu belirtmelidir. Daha sonra kararın kesinleştirme süreci başlatılmalıdır. Yasal prosedür tamamlanmadan boşanma kararı nüfusa gönderilmeyecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Evlilik Cüzdanı Gerekir Mi?

 

Tarafların kimlikleri ve nüfus kayıt örnekleri yeterlidir. Dava açılırken kimlik fotokopisi sunulmalı ve duruşmaya kimlik ile gelinmelidir. Mahkeme tarafından dava açıldıktan sonra nüfus kayıt örneği çıkarılacaktır. Evlilik cüzdanına gerek olmayacaktır.

 

 

Anlaşmalı Boşanmada Uzlaşmaya Gidilirse Ne Zaman Bir Daha Dava Açılabilir? 

 

Taraflar boşanma davasını açtıktan sonra uzlaşma sağlar ve boşanma davasından feragat eder ise dava sona erecektir. Yalnız tarafların barışması sonrasında yeniden boşanma davası açmaya karar verilir ise herhangi bir zaman sınırlaması yoktur, istedikleri zaman dava açabilecektir.

 

Anlaşmalı boşanma davasında kimin davacı ya da davalı olduğunun önemi var mı?

 

Önemli olan kişilerin evlilik birliğinden gelen haklarını bilerek protokol düzenleyip düzenlemediğidir. Taraflar haklarını bilerek protokol düzenlemiş ve boşanma konusunda da uzlaşmış ise davacı ya da davalı olmasının bir önemi bulunmamaktadır.

 

Anlaşmalı boşanma nasıl iptal edilir?

Anlaşmalı boşanma dosyalarında verilen kararın kesinleşmesine kadar olan süreçte anlaşmalı boşanma isteğinden vazgeçmek mümkündür. Çiftlerden biri ya da her ikisi anlaşmalı boşanma talebinden kararın kesinleşmesine kadar anlaşmalı boşanmaktan vazgeçebilir.

Vasi anlaşmalı boşanma yapabilir mi?

Anlaşmalı boşanma davalarında her iki eşin avukatı olsa dahi duruşmaya katılım zorunludur. Hakim tarafların imzalamış olduğu protokol maddeleri üzerinden tek tek okuyarak mutabık olup olmadıklarını soracaktır. Bu nedenle taraflardan birisinin vesayet altında olması ve vasinin duruşmaya katılarak boşanma konusunda iradesini açıklaması geçerli olmayacaktır.

Anlaşmalı boşanma neden uzar?

Çiftler dosya açtıktan sonra anlaşmalı boşanma sözleşmesine uyum gösteremez, mutabık kalamazsa dosya süreci uzayacaktır. Mahkemenin iş yoğunluğu ve adli tatile girme durumu anlaşmalı boşanma davasının uzamasına neden olacaktır.

Anlaşmalı boşanmada hakim reddi mümkün mü?

Hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek nedenlerin olması nedeniyle taraflardan birisinin ret başvurusunda bulunacağı veya hakimin bizzat çekileceği durumlardır. Anlaşmalı boşanma davalarında uygulamada hakimin reddi neredeyse hiç görülmemektedir. Ancak eşlerden birisi hakimin tarafsızlığına dair şüphede bulunur ise hakimin reddini talep edebilme hakkına sahiptir.

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalıya Çevrilmesi Mümkün Mü?

Çekişmeli boşanmada davası devam ederken tarafların her ikisi boşanmak ister veya boşanmaya bağlı olan konularda uzlaşır ise mahkeme dosyasına boşanma protokolünü sunarak anlaşmalı boşanma davasına çevirebilirler.

Anlaşmalı boşanma nasıl açılır?

Anlaşmalı boşanma talepli dosya dilekçesi ve çiftlerin ıslak imza ile imzaladığı anlaşmalı boşanma sözleşmesine ekleyerek dava açılabilir. Avukatla dosyayı yürütülecekse boşanma vekaletnamesinin de çıkarılması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma çekişmeliye döner mi?

Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmaya dönebilir. Çiftlerden birisi ya da her ikisi anlaşmalı boşanma sözleşmesinde anlaşamaz, boşanma durumunun kesinleşmesine kadar anlaşmalı boşanmadan vazgeçer ya da itiraz ederek, evlilik kurumunu sonlandırmaktan vazgeçerse çekişmeli boşanmaya dönecektir.

Anlaşmalı boşanma ne zaman kesinleşir?

Eşler duruşmada anlaşmalı boşanmada ve maddelerinde mutabık olduğunu mahkemede belirttikten sonra mahkemece kısa karar yazılacaktır. Hakimin yazdığı gerekçeli karar çiftlere tebliğ edilecektir. Tebliğinden itibaren yasal süre içerisinde itiraz edilmezse karar kesinleşecektir.

Anlaşmalı boşanma başvurusu için ikametin olduğu yer mi olmalı (Her ilde açılabilir mi)?

 

Boşanma davası açacak olan eşler, dava açılmadan önce son 6 ay ikamet ettikleri yerde dava açabilirler. Eşlerin farklı yerde olması veya tatile gittiği yerden dava açmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

 

Yurt dışında (özellikle Almanya) anlaşmalı boşanma mümkün mü?

Yurt dışında yaşayan veya yabancı uyruklu olan eşlerin bulunduğu ülkenin hukuki düzenine göre anlaşmalı boşanma olup olmadığına dair o ülkenin mevzuatını bilen avukattan danışarak öğrenmelerini tavsiye etmekteyiz. Her ülkenin hukuki düzeni farklı olduğundan o ülkenin mevzuatını bilen ve o ülkeye bağlı olarak çalışan avukattan bilgi alınmalıdır.

 

Ayrı şehirlerde yaşayan eşler nasıl anlaşmalı boşanabilir? 

Eşlerin farklı şehirlerde yaşamış olması anlaşmalı boşanma dava açmasına engel değildir. Her iki eşin mutabık olduğu yerde dava açılabilir, ancak nerede açılır ise açılsın duruşmada her iki eş de bulunmalıdır.

 

Anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl olmalı?

Müddei, anlaşmalı boşanma yoluyla ayrılmak istediğini belirten eşlerin kısa bir dilekçe yazması gerekir. Dilekçe Hukuk Muhakemeleri Kanununa uygun olmalı, dilekçe ekinde de ıslak imzalı sözleşme de eklenmelidir.

Anlaşmalı boşanma avukat masrafı ne kadar tutar?

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmaktadır. Avukatlar dosyanın konusu ve değerine göre tarifenin altında belirtilen ücretten daha düşük ücret alamamaktadır. Anlaşmalı boşanma için belirtilen asgari ücretin altında ücret alınamayacak, üzerinde vekalet ücreti belirlenebilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Başvuru Günleri Ne Zamandır?

Anlaşmalı boşanma davası açma işlemi fiziki, elden gerçekleşecek ise hafta içi adliyeye başvuruda bulunmaya gidilebilir.  Ancak avukat aracılığıyla boşanma davası açılacak ise hafta sonu da olsa avukat, UYAP üzerinden dava açılabilecektir.

Anlaşmalı boşanma davası internetten nasıl sorgulanır?

 

Tarafların anlaşmalı boşanma duruşması sona erdikten sonra mahkemenin gerekçeli kararı yazıp yazmadığını ve kendi adreslerine tebligat çıkarıp çıkarmadıklarını kararı kesinleştirme adına takip etmesi gerekmektedir. Eğer vekilleri bulunuyor ise zaten avukatları UYAP üzerinden kontrol sağlayacaktır. Yalnız avukatları yok ise kendileri UYAP Vatandaş Portalı üzerinden dosya sorgulama bölümünden takipte bulunabilir.

 

Adli tatilde anlaşmalı boşanma olur mu?

Adli tatil süresi, her yıl 20 Temmuz ile 31 Ağustos arasındadır. Bu süre içerisinde anlaşmalı boşanma davası açılması mümkündür. Nöbetçi mahkeme tarafından anlaşmalı boşanma davaları adına karar verilmektedir. Her iki eş duruşmaya katılmak zorundadır.

Anlaşmalı boşanmada tek avukat (vekil) yeterli mi, vekalet çatışması olur mu?

Uygulamada sıklıkla anlaşmalı boşanmada eşler tek bir avukata başvurmakta ve protokol ile dilekçeler aşamasında tek avukatın vekillik hizmetinden yararlanmaktadır. Her ne kadar tek bir avukat aracılığıyla vekillik hizmeti alınsa da her iki eşin avukatı olarak hizmet veremeyecektir, bu durum Avukatlık Meslek Kurallarına uygun değildir. Avukat, yararı çatışan kimseleri temsil etmeme kuralı ile bağlıdır.

 

Hangi durumlarda tek celsede boşanabilirim?

Boşanma iki türdür; birinci tür çekişmeli, ikinci tür ise anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma davası, bir celsede boşanma davası olarak da bilinmektedir. Anlaşmalı boşanma davası dışında bir oturum süren boşanma davası türü yoktur.

Aynı kişi ile 2 kez anlaşmalı boşanılabilir mi?

 

Anlaşmalı boşanma yoluyla boşanan çiftlerin yeniden evlendikten sonra tekrarlanan bir dava olacak ve yeniden anlaşmalı boşanma yoluna başvurulabilir. Yalnız eşlerin resmi nikah tarihinden itibaren 1 yılın dolmuş olması ve boşanma ile boşanmaya bağlı unsurlarda mutabık olmaları gerekmektedir.

 

Karşılıklı boşanma demek anlaşmalı boşanma demek midir?

Çekişmeli boşanma da olsa anlaşmalı boşanma da olsa davada, her iki eş karşılıklı yani birbirine karşı bulunan bir konumda olacaktır. O halde anlaşmalı boşanmada her iki eş boşanmak istediğinden karşılıklı boşanma anlamına geliyor denilebilir.

İstanbul Anadolu Yakasında anlaşmalı boşanma için nereye başvurulur?

 

Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen eşler, boşanmak için Anadolu Yakasında bulunan adliyelerden birisine başvurabilecektir. İkametgahına yakın olan Beykoz, Üsküdar veya Anadolu Adliyesi (Kartal)ne başvuruda bulunabilecektir.

 

İstanbul Avrupa Yakasında anlaşmalı boşanma için nereye başvurulur?

Anlaşmalı boşanma davasını Avrupa Yakasında açmak isteyen eşler Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Büyükçekmece, İstanbul (Çağlayan), Sultanbeyli, Bakırköy Adliyesinden birisine başvuruda bulunabilir.

 

Anlaşmalı boşanma davası Bakırköy’de nerede açılır?

 

Bakırköy Adalet Sarayı’nda dava açılabilecektir. Hukuk tevzi bürosuna başvuruda bulunarak anlaşmalı boşanma davası adına hazırlanan belgeleri sunabilecektir.

 

Anlaşmalı boşanma davası Şişli’de nerede açılır?

 

Şişli, İstanbul Çağlayan Adliyesine bağlıdır. Bu nedenle İstanbul Çağlayan Adliyesinden anlaşmalı boşanma davası açmak için hukuk tevzi bürosuna başvuruda bulunmalıdır.

 

Anlaşmalı boşanma davası Kartal’da nerede açılır?

 

Kartal, İstanbul Anadolu Adliyesine bağlıdır. Kartal’da ikamet eden bir kimse anlaşmalı boşanma davası açmak için adliyenin hukuk tevzi bürosuna başvurmalıdır.

 

İstanbul’da anlaşmalı boşanma ne kadar sürer?

 

Anlaşmalı boşanma davası süresi, genellikle kısa sürmekte en fazla 1 aya kadar süreci bulunmaktadır. Mahkemelerin iş yoğunluğuna ve dosya yüküne göre değişkenlik göstermekte, bu nedenle kesin bir süre verilememektedir. İstanbul’daki dava dosya yoğunluğu da fazladır; fakat her mahkemeye göre değişkenlik göstermektedir. Kesin bir süre bu nedenle verilememektedir.

 

Mesajla hakaret sebebiyle anlaşmalı boşanma çekişmeliye döner mi?

 

Tarafların anlaşmalı boşanma konusunda mutabık olması ve protokolde uzlaşması sonrasında eşlerden birisinin eşine mesajla hakaret etmesi halinde eş, çekişmeli boşanma davası ile boşanmak isteyebilir. Anlaşmalı boşanma davasından verilen kararın kesinleşmesine kadar çekişmeli boşanma davası yönünde karar verilmesini isteyebilecektir.

 

Anlaşmalı boşanma davasında tensip zaptı hazırlandı ne demek?

 

Tensip zaptı, mahkeme tarafından dava açıldıktan sonra hazırlanan belgedir. Bu belge, duruşma tarihinin belirlendiği ve hakimin dosyayı incelediğini belirten bir tutanaktır. Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra hazırlanan tensip zaptı ile duruşma günü ve mahkeme tarafından nasıl işlemler yapılacağını gösterir belgenin hazırlandığı anlamına gelmektedir.

 

Konsoloslukta Anlaşma Boşanılabilir Mi?

 

Evliliğin sona ermesi yalnızca dava ile mümkündür, mahkemelerde gerçekleştirilmektedir. Konsoloslukta boşanma mümkün değildir.

 

Anlaşmalı boşanma caiz midir?

Caizlik, hukuka uygun bir durum değildir. Anlaşmalı boşanmanın caiz olup olmadığı konusu hukuki bir konu değildir. Anlaşmalı boşanma caizliğinin, dini bir konu olup hukukla bir ilgisi yoktur.