Yargıtay Onama Kararı

Onama Kararı Ne Demek?

Bir ceza davasında yapılan yargılama sonucu verilen karara karşılık temyiz merci olan Yargıtay onama yönünde karar verebilecektir. Onama kararı yerel mahkemenin veya istinaf mahkemesinin vermiş olduğu kararın hukuka aykırı olmadığını ve yerinde bir karar olduğunu belirtmesidir.

 

Yargıtayın onama kararı vermesi halinde karar kesinleşmiş olacaktır. Ceza davasında verilen ceza kesinleşmiş, cezanın infazı başlayacaktır. Sanık sıfatını hükümlü olarak alacaktır. Karara itiraz olarak olağan kanun yolları sona ermiş olacaktır.

Düzeltilerek Onama Ne Demektir?

Mahkemenin vermiş olduğu kararda düzeltilmesi gereken ufak hataların düzeltilerek kararın hukuka uygun olduğunu belirtmesidir. Genel anlamıyla karar onanmaktadır, bozmayı gerektirecek bir durum olmadığından düzeltim yapılarak kararın diğer yönlerden yerinde ve doğru olduğu belirtilmektedir.

 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2019/20759 Esas, 2020/1108 sayılı kararında düzeltilerek onama yönünde karar verilmiş, yeniden yargılama yapılmamıştır: Sanık hakkında asliye ceza mahkemesinde 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık nedeniyle mahkumiyet kararı vermiştir. Sanık hakkında verilen mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Yargıtay dosya incelemesinde sanık hakkında 4.830,00 TL adli para cezasına ve 1 er ay ara ile 12 eşit taksitle tahsiline hükmedildiğini ancak kararın yalnızca sanık müdafii tarafından temyiz edildiği gözetilmeden bozma sonrası sanık hakkında 10 ay hapis ve 375,00 TL adli para cezası tayin edilmesi suretiyle kazanılmış hak kuralı ihlal edilmiştir. Yeniden yargılama yapılması gerekmeyen bu husus gereğince sanık hakkında verilen cezanın 1er ay ara ile 12 eşit taksitte ödenmek üzere 4.830,00 TL adli para cezası üzerinden infazı ibaresi eklenerek hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir”.

Onama Kararı Tebliğ Edilir Mi?

Yargıtayın vermiş olduğu onama kararı davada taraflara ve tarafların vekili veya müdafisine tebliğ edilmeyecektir. Ne yazık ki cezanın onanması yönünde bir karar çıkması halinde ceza alan kişi tebliğ gelmeden bir aramada ya da trafik kontrolünde öğrenebildiği durumlar olmaktadır.

 

Daha erken öğrenme fırsatı elbette vardır, tarafların avukatı veya taraflar Yargıtayda olan dosyanın sürekli olarak kontrolünü rutin olarak gerçekleştirmelidir. Avukatlar UYAP sistemi, davanın tarafları ise e-devlet sistemi üzerinden Yargıtayın karar verip vermediğini, arşivde mi incelemede mi olduğunu, karar vermiş ise ne kararı verdiğini mutlaka incelemelidir. En azından alınan kararın önceden öğrenilmesi halinde kişi hazırlıklı olacaktır.

Yargıtay Onama Kararı Ne Zaman Kesinleşir?

Yargıtayın onama kararı vermesiyle birlikte karar da kesinleşecektir. Karar verildiği an kesinleşmiş olacaktır. Onama kararındaki usul bu yöndedir, bozma kararının verilmesi halinde karar henüz kesinleşmemiş olacaktır.

Yargıtay Onama Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Yargıtayın vermiş olduğu onama kararı ile karar kesinleşmiş olacaktır; ancak itiraz yolu mümkündür. Yargıtayın verdiği karara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi bulunmaktadır, bu nedenle mutlaka bir ceza avukatı ile olağanüstü kanun yoluna başvurmak için görüşmeli ve kesinleşen karara yapılacak olan itirazın önemi göz ardı edilmemelidir.

 

Onama kararına itiraz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kendiliğinden veya talep üzerine, mağdur, müşteki, katılan da sanık hakkında verilen onama kararına karşı itiraz edilmesini isteyebilecektir.

 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itiraz yazısında onama kararının hukuka aykırı bulmasındaki dayanaklarını belirten bir itiraz yazısı düzenleyecektir. İtiraz yazısı, onama kararının uygulanmasını durdurmayacaktır, kesinleşmiş kararın infazını ertelememektedir.

 

İtiraz üzerine Yargıtay Ceza Dairesi itirazı yerinde görür ise kararın düzeltilmesi gerektiğini belirtecek veya itirazı yerinde görmez ise dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderecektir.

 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu inceleme sonrasında itirazı yerinde görür ise kararı düzeltecek, onama kararını kaldıracaktır.

 

Yargıtayın Onama Kararına Karşı Karar Düzeltme Yolu

Yargıtayın onama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi bulunmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 308. maddesinde düzenlenmiştir. Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re’sen (kendiliğinden) veya istem üzerine ilamın kendisine verildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilecektir. Sanık aleyhine yapılacak itirazda 30 günlük sürenin geçmesi halinde itiraz yolu kullanılamayacaktır, ancak sanık lehine yapılacak itirazda süre aranmamaktadır. Sanık lehine yapılacak olan onama kararına itiraz yönünde yapılan başvurularda süre yoktur.

 

İtirazda bulunulması halinde dosya karara itiraz edilen daireye gönderilecektir, daire itirazı inceleyecek ve itirazı yerinde görmesi halinde kararını düzeltecektir. İtirazı yerinde görmez ise Yargıtay Ceza Genel Kuruluna dosyayı gönderecektir.

 

Yargıtay Onama Kararına İtiraz Dilekçesi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına itiraz etmesi adına yazılacak olan onama kararına itiraz dilekçesi önemlidir. Dilekçenin hazırlanması, onama kararının hukuka aykırı olduğu ve neden itiraz edilmesi gerektiğini detaylıca belirtmek gerekmektedir. Tüm bu nedenlerle alelade İnternet üzerinden hazırlanan itiraz dilekçelerine itimat edilmemelidir, her dosya durumu ve olay farklılık teşkil etmektedir. Özellikle ceza alanında uzmanlaşmış bir avukattan destek almalı, dosyanın gidişatını vekil ile yürütmenizi tavsiye ederiz.