Kamu Güvenine Karşı Suçlar

Kamu güvenine karşı suçlar, Türk Ceza Kanunu’nun Topluma Karşı Suçlar bölümünde 197. madde ile 212. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kamu güvenine karşı suçlarda mağdur toplumdur. Kamu güvenine karşı suçların genelinde devletin evrakı, belgesi, parasına karşı işlenen sahtecilik suçları bulunmaktadır.

Parada Sahtecilik Suçu ve Cezası

Parada sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 197. maddesinde düzenlenmiştir. Suça konu olan paranın tedavülde olması şartıyla Türk veya yabancı birimi olması fark etmeksizin madeni veya kağıt paralarda işlenmektedir. Parayı sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi parada sahtecilik suçunu işlemiş olacaktır.   Parada sahtecilik suçunu işleyen kimse hakkında 2 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 10000 güne kadar adli para cezası verilecektir. Sahte parayı bilerek kabul eden kişiye ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis veya 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası yaptırımı uygulanacaktır. Sahteliğini bilmeden kabul edilen paranın niteliği bilinmeden tedavüle koyan kişi hakkında ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecektir.   Parada sahtecilik suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaktadır. Fail, sahte para üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya kabul eden kişi tedavüle koyulmadan ve resmi makamlar tarafından haber almadan ilgili mercilere üretilen yeri veya saklandığı yeri bildirir ise etkin pişmanlık hükümleri uygulanacaktır. Verilen bilgiler ile suç ortakları yakalanır ise fail hakkında cezaya hükmedilmeyecektir.

Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu ve Cezası

Kıymetli damgada sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nda 199. maddesinde düzenlenmiştir. Kıymetli damgayı sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan, sahte olan damgayı kabul eden, sahteliğini bilmeden kabul ettiği kıymetli damgayı, sahteliğini sonradan öğrense dahi tedavüle koyan kişi hakkında kıymetli damgada sahtecilik suçu işlenmiş olacaktır.   Kıymetli damgada sahtecilik suçunda kıymetli damgayı sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan, sahte olan damgayı kabul eden kişi hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Sahte olarak üretilen kıymetli damgayı kabul eden kişi hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Ayrıca sahteliğini sonradan öğrenmiş olsa dahi sahte kıymetli damgayı tedavüle koyan kişi hakkında 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilecektir.   Kıymetli damgada sahtecilik suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaktadır. Etkin pişmanlık, suçu işleyen kimsenin işlediği suçtan pişmanlık duyması ve suç nedeniyle vermiş olduğu zararı gidermesidir. Kıymetli damga tedavüle konulmadan önce resmi makamlar haber almadan önce diğer suç ortakların yakalanmasını ve kıymetli damgaların ele geçirilmesini sağlaması halinde ceza verilmeyecektir.   Sahte kıymetli damga üretiminde kullanılan alet ve malzemenin üretildiği veya saklandığı yeri ilgili makama bildirir, vermiş olduğu bilgilerle suç ortaklarının yakalanmasını ve bu malzemelerin ele geçmesini sağlar ise cezaya hükmedilmeyecektir.

Mühürde Sahtecilik Suçu ve Cezası

Mühürde sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nda 202. maddesinde yer almaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kurumundan birine ait olan mührün sahte olarak üretilmesi veya kullanılması halinde mühürde sahtecilik suçu işlenmiş olacaktır. İkinci fıkrada ise mühürde sahtecilik suçunun diğer hali düzenlenmiştir: Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Tabipler Birliği gibi) kullandığı mührün sahte olarak üretilmesi ya da kullanılmasıdır.   Mühürde sahtecilik suçu Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık kurumunun mührü adına işlenmesi halinde yaptırımı 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya kamu kurum veya kuruluşlarının mührünün sahte olarak üretilmesi veya kullanılması halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Etkin pişmanlık hükümleri bu suç adına uygulanmamaktadır.

Mühür Bozma Suçu ve Cezası

Mühür bozma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 203. maddesinde düzenlenmiştir. Bir şeyin muhafazası veya varlığının mevcut olduğu şekilde korunması nedeniyle yetkili makamlar tarafından konulan mührün kırılması, kaldırılması halinde mührün bozulması (fekki) suçu işlenmiş olacaktır.   Mühür bozma suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Mühür bozma suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanmayacaktır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası

Resmi belgede sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinde yer almaktadır. Sahte olarak resmi belge üretilmesi, gerçek bir resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi ya da sahte olarak üretilen resmi belgenin kullanılması halinde suç işlenmiş olacaktır.   Resmi belgede sahtecilik suçunun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak resmi belgede sahtecilik suçunun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Resmi belgede sahtecilik suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanmamaktadır.

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçu ve Cezası

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 206. maddesinde yer almaktadır. Resmi belgeyi düzenlemekle görevli olan memura resmi belge düzenlenmesi esnasında yalan beyanda bulunması halinde suçu işlemiş olacaktır.   Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Etkin pişmanlık hükümleri bu suçta uygulanmamaktadır.

Özel Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası

Özel belgede sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 207. maddesinde düzenlenmiştir. Resmi olmayan özel belgenin sahte olarak düzenlenmesi veya başkalarını aldatacak şekilde değiştirilerek kullanılması ya da sahte olduğunu bilerek özel belgenin kullanılması halinde suç işlenmiş olacaktır.   Özel belgede sahtecilik suçunun yaptırımı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu suç adına etkin pişmanlık hükümleri uygulanmayacaktır.

Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanması Suçu ve Cezası

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 209. maddesinde yer almaktadır. Aralarında yapılan anlaşmaya, veriliş nedenine aykırı olarak imzalanan boş kağıdın anlaşmaya aykırı olarak doldurulması halinde söz konusu suç işlenmiş olacaktır.   Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunun cezası 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır. Etkin pişmanlık hükümleri uygulanmayacaktır.