Genel Ahlaka Karşı Suçlar

Hayasızca Hareketler Suçu ve Cezası

Hayasızca hareketler suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 225. maddesinde yer almaktadır. Kişinin alenen cinsel ilişkiye girmesi veya teşhircilik yapması halinde hayasızca hareketler suçunu işlemiş olacaktır. Herkese açık olan bir yerde cinsel ilişkiye girilmesi, cinsel hareketler bulunulması, cinsel organının gösterilmesi veya çıplak gezilmesi halinde suç işlemiş olacaktır. Şikayete tabi suçlar arasında yer almamaktadır, bu nedenle soruşturma şikayete tabi olmadan kendiliğinden başlatılacaktır.   Hayasızca hareketler suçunun yaptırımı 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır. Hayasızca hareketler suçunun zamanaşım süresi 8 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıl içerisinde dava açılmaz veya dava açılsa da sonlanmaz ise dava zamanaşımının dolması nedeniyle sona erecektir.

Müstehcenlik Suçu ve Cezası

Müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde yer almaktadır. Müstehcen edebe, ahlaka aykırı olan ve cinsel çağrışımlar uyandıran anlamına gelmektedir. Kanunda müstehcen kavramının tanımı yer almamaktadır; ancak hangi hareketlerin müstehcen suçuna konu olacağı belirtilmiştir. Müstehcen ürünlerin üretimi, çocuklara gösterilmesi, okutulması, basılması, yayılması, üretiminde çocukların gösterilmesi, hayvan veya ölmüş insan bedeni kullanılması, satılması, satışa arz edilmesi, nakledilmesi, depolanması, kullanıma sunulması halinde müstehcen suçunu oluşturmuş olacaktır.   – Çocuğa müstehcen ürünlerin gösterilmesi, dinletilmesi, okutulması, alenen görebileceği yere konulması, sergilenmesi, okunması, söylenilmesi,   – Müstehcen ürünlerin satışa sunulması, kiralanması, alışveriş yeri dışında satışa arz edilmesi, kiraya verilmesi, bedelsiz olarak verilmesi, reklamının yapılması halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılacaktır.   – Müstehcen görüntü yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayımlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır.   – Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukların kullanılması, temsili çocuk görüntülerinin kullanılması halinde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri ülkeye sokan, çoğaltan, satan, depolayan, ihraç eden, bulundura, başkalarının kullanımına sunan kişi hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Bütün bunların içeriği basın ve yayın yoluyla yayınlanması ve yayınlanmasına aracılık edilmesi ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi hakkında ise 6 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.   Müstehcenlik suçunda zamanaşım süresi 8 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren dava açılmaz veya dava açılsa bile sonuçlanmaz ise zamanaşımının dolması nedeniyle dava hakkında düşme kararı verilecektir.   Şikayete tabi suçlar arasında yer almamaktadır. Bu nedenle müstehcenlik suçuna dair soruşturma savcılık tarafından kendiliğinden başlatılacaktır.

Fuhuş Suçu ve Cezası

Fuhuş suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 227. maddesinde yer almaktadır. Fuhuş, para veya bir değer karşılığında cinsel ilişkiye girilmesi, cinsel beraberlik yaşanmasıdır. Kişinin fuhuş yapmasını sağlayan, teşvik eden, yer ve imkan sağlayan kişi fuhuş suçundan yargılanacaktır. Fuhuş yapan kişi mağdur olup fuhşu kolaylaştıran, teşvik eden kişi fail olacaktır.   Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, tedarik eden veya barındıran kişi, 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.   Mağduru fuhşa teşvik eden, kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden kişi hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.   Fuhuş suçunun zamanaşım süresi 8 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren dava açılmaz veya dava açılsa bile sona ermez ise zamanaşımı nedeniyle düşme yönünde karar verilecektir.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlanması Suçu ve Cezası

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 228. maddesinde yer almaktadır. Suçun oluşması için kanunda belirtilen iki hareket olan “yer sağlama” ve “imkan sağlama”nın birlikte işlenmesi gerekmektedir. Kişilerin şans veya talihine bağlı olan, yeteneğine bağlı olmayan oyunların oynatılmasına yer ve imkan sağlanılması suçtur. Kumar oynanması için imkan sağlama suçtur; ancak kumar oynama kanunda suç olarak kabul edilmemektedir. Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesinde kabahat olarak tanımlanmıştır.   Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 200 günden az olmamak koşuluyla adli para cezasıdır. Bunun yanında bilişim sistemi üzerinden oynanması halinde ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 günden 10000 güne kadar adli para cezasıdır.   Şikayete tabi bir suç değildir. Bu nedenle soruşturma ve kovuşturma şikayete bağlı olmadan yürütülmektedir. Şikayet aranmaksızın soruşturma başlatılacaktır.   Suçun işlendiği tarihten 8 yıl içerisinde soruşturma başlatılmaz veya dava açılma tarihinden itibaren bu süre içerisinde sona ermez ise zamanaşımının dolması nedeniyle dava sona erecektir.

Dilencilik Suçu ve Cezası

Dilencilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 229. maddesinde yer almaktadır. Çocuk ya da beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kişinin dilendirilmesi suç olarak hükme alınmıştır. Dilencilik suçu herkes tarafından işlenebilmekte olup özgü bir suç değildir. Kişilerin iyi niyetini, manevi duygularını sömürerek hareket ederek dilendiricilik suçunu işleyen kimse cezalandırılacaktır.   Dilencilik suçunun yaptırımı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. 3. derece kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenmesi halinde yarı oranında artırım yapılacaktır.