Ceza Avukatı

Ceza Avukatı Kime Denir?

Meslek, yargının kurucu unsurlarından olan savunmayı temsil etmektedir. Avukatlık, kamu hizmeti sağlayan serbest meslek niteliğindedir. Avukatlık mesleğinde herhangi bir dal seçme konusunda zorunluluk bulunmamaktadır. Uzmanlığına ve isteğine göre herhangi bir hukuk dalından dava açma hakkı bulunur. Bu duruma göre bir sınır ya da zorlama bulunmamaktadır.

 

İnisiyatif, vekile bırakılmıştır. Ancak bu meslekte, kendi alanında uzmanlaştığını düşündüğü veya ilgi duyduğu alandan dosya almayı tercih edebildiği durumlar da bulunmaktadır.

 

Ceza hukuku avukatı İstanbul ‘da öncelikli olan müvekkil adayı, Anadolu ya da Avrupa Yakası fark etmeksizin araştırma yaptığında, bulduğu kişilerin ceza davası konusunda uzmanlık sınavına girilmesi ya da ceza dalını seçmiş olan şahıs anlamına gelmediğini bilmesi gerekir. Ceza davalarına ilgi duyan ya da profesyonel bir yaklaşım ile ceza davaları konusunda uzmanlaşma eğilimi gösterenler bu şekilde anılmaktadır.

 

Ceza avukatı arıyorum İstanbul’da diyenler, ceza davalarının insanın özgürlüğünün konu edildiği bir durum olması nedeniyle bilgili kişileri araştırırlar. Bunlar, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında deneyimli ve bilgi sahibidir. Ceza avukatlığı konusunu, mesleğinin büyük bölümünü ceza hukukundan doğan uyuşmazlıklar ve davalarda geçirmiş olanlar işleyebilir.

 

Ceza hukuku avukatı, aldığı dosyalarda sanık vekiline sanık müdafi diye hitap ederken, mağdur sıfatını taşıyan kişiye ise mağdur vekili olarak hitap eder.

 

Hangi Davalara Bakar?

Her suç niteliği taşıyan davalar ceza davası olarak bilinmektedir. Ceza davası; sulh ceza mahkemesi, ağır ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi olarak ayrılmaktadır. Suçun niteliği, suçu işleyen kişinin yaşı ya da kaynağı olduğu kanuna göre ceza davaları ayrılmaktadır.

 

Ülkemizde en çok karşılaşılan ve dava açılan suçlar;

 

Kasten adam öldürme suçu

Kasten yaralama suçu

Cinsel taciz suçu

Cinsel saldırı suçu (tecavüz)

Kaçakçılık suçu

Parada sahtecilik suçu

Rüşvet suçu

Zimmet suçu

Tehdit suçu

Hakaret suçu

Huzur ve sükunu bozma suçu

Şantaj suçu

Anayasal düzene karşı suçlar

Trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu

Hırsızlık suçu

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu

Resmi belgede sahtecilik suçu

Yağma suçu

Dolandırıcılık suçu

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu

Mala zarar verme suçu

Uyuşturucu satma suçu

Uyuşturucu ticareti suçu

Fuhuş yapma ve fuhuş yaptırma suçu

Bu suçlar dışında birçok suç bulunmakta ve davalar da görülmektedir. Söz konusu suçlar, ülkede yaygın olarak işlenen suçlardandır. Diğer suçlara ilişkin her türlü ceza davasına asliye ya da ağır ceza avukatı bakabilecektir.

 

En İyi Avukatı Aramak

Kişi hakkında bir dava açılmış ise davasında, herkeste olduğu gibi en iyi avukat ile temsil etmek adına arayışta bulunmaktadır. En iyi avukat ile kendisini dosyada temsil ettirmek ve böylelikle dosyadan iyi bir sonuç almak istemektedir. Bu nedenle internette arama motorlarında bu tarz aramalar yapmakta ve tercihini bu şekilde oluşturmaktadır. Ancak en iyi avukat nitelendirilmesi ile arama motorundan vekil araştırması yapılması ve nitelendirilmesi doğru değildir.

 

Kendisini ceza avukatları konusunda bilgilendirmiş ve ardından temsil ettirmek isteyen kişinin mağdur olmak istememesi olağan bir durumdur. Bizlerin herhangi bir alanda dosya alma ya da almama gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Her vekil istediği alanda dosya alabilir. Kimisi hukuk davalarını tercih ederken ceza davalarını tercih etmemekte, bir kısmı ise tam tersi bir yönde tercih edebilmektedir.

 

Ancak en iyi kendisiymiş gibi gösteren vekil ya da sosyal medyada tanıtılan meslek etiğine aykırı davranmış olacaktır. Meslek etiği gereği en iyi boşanma avukatı ya da en iyi ceza hukuku büroları gibi kendisini tanıtanlar, vekil olarak tanıtım yapılamaz. Her avukatın vekilliğini aldığı dosyada özveri ile çalışmak ve takip etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Meslek kuralları gereği, avukatın sorumlu olduğu dosya takibi mümkün olacaktır.

 

Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza mahkemesi, en ağır yaptırıma sahip olan suçların görüldüğü mahkemedir. Ağır ceza mahkemesinde en ciddi ve en ağır ceza olan suç tipleri görülmektedir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla olan hapis cezaları gerektiren suçların görüldüğü davalardır. Genellikle ağır ceza mahkemesinde Ceza Muhakemesi Kanunu’nda belirtilen katalog suçların davasıdır.

 

Bu nedenle ağır ceza mahkemesinde yargılanan kişiler hakkında adli kontrol, tutuklama kararlarının alındığı daha sık görülmektedir. Ancak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereği, suçun önlenmesi, kaçma ve suç işleme şüphesi koşulları haricinde tutuklama kararının verilmesi hukuken uygun olmadığı belirtilmiştir. Genellikle uygulamada tutuklama söz konusu olduğundan, İstanbul ceza avukatı tavsiye ve önerileri ile davada kendisini temsil ettirmek büyük önem taşımaktadır.

 

Bu tarz bir tabir kullanılsa da Türkiye’de herhangi böyle bir dal veya özelleştirme bulunmamaktadır. Herhangi bir konuda uzmanlığı bulunan ya da belirli sayıda belirli hukuk dalında davaya girmiş olan vekillere uzman olduğu dalda ceza, boşanma gibi sıfatlar yakıştırılabilir ancak bu resmi bir durum değildir.

 

Ülkemizde avukatların her konuda dosya alabilme özgürlükleri bulunmaktadır. Ağır ceza mahkemesinde yargılanan kişinin beraat alması ya da en hafif derecede ceza alması, tahliyesi edilmesinin sağlanması gibi durumlar adına en iyi ağır ceza avukatı İstanbul’da bulunan bir kimse ile temsil ettirilmek istenilmektedir.

 

En iyi ağır ceza avukatı İstanbul ilinde bulunur demeyerek görevini yapmaya çalışan vekil, müvekkilini mahkeme huzurunda her şehirde temsil etmelidir. Müvekkil, müşteki sıfatına da sanık sıfatına da sahip olsa, mahkemede öncelikle başından geçen olayı kendisinin anlatması gerekmektedir.

 

Öncelikle mahkeme tarafından tarafların olaya dair beyanlarının alınması gerekmektedir. Avukat, müvekkilini temsilen olaya dair deliller sunabilir, belli başlı yerlere müzekkere yazılmasını talep ederek olayın aydınlatılmasını isteyebilir, mahkemeye gerekli gördüğü durumlarda itirazlarını sunabilir ve taraflara duruşmada soru yöneltilebilir.

 

İstanbul ağır ceza avukatları, bir davada birden fazla kişinin avukatlığını yapabilir. Ancak vekilliğini yaptığı kişilerin menfaatinin çatışmaması gerekmektedir. Ağır ceza avukatı İstanbul ili özelinde aynı davada savunacağı insan sayısına dair bir sınır bulunmamaktadır. Savunduğu kişiler arasında menfaat çatışması bulunmadığı müddetçe yüzden fazla kişinin dahi avukatlığını yapabilecektir.

 

Menfaat çatışmasının olduğu duruma örnek vermek gerekir ise bir anne eşini, aynı davada da kızı babasını öldürme şüphesi altında ise anne ve kızın avukatlığını aynı avukat yürütemeyecektir. Avukat, menfaat çatışması olan kişiler arasından birisini tercih ederek ancak vekilliğini yapabilecektir.

 

2020 Ücretleri

Türkiye Barolar Birliği tarafından her sene yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti almamaktadır. En iyi ağır ceza avukatı İstanbul dışına çağrılıyor ise, masraflar ayrıca faturalandırılır. Bu yıl yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesine göre ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için ücret 6.180 TL olarak belirlenmiştir.

 

Asliye Ceza Avukatları

Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen ve 10 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren davalarda görevlidir. Avukat, dava sürecini takip edecek ve duruşmalarda müvekkili sanık ise savunmasını veya mağdur ise temsilini gerçekleştirecektir. Bu mahkemede yargılanan veya şikayetçi ya da mağdur olan kişi, mahkeme huzurunda ifade vermelidir.

 

Avukat, mahkeme sürecinin nasıl işleyeceği, hakimin ne gibi sorular sorabileceği ve bir sonraki duruşmada ne olacağına dair detaylı bilgilendirmede bulunacaktır. Duruşmada, avukat müvekkilinin delillerini sunacak, müvekkili temsilen beyanda bulunacak ve ilgili yerlere müzekkere yazılması ya da tanık var ise tanığa tebligat gönderilmesi talebinde bulunacaktır.

 

Mahkeme tarafından hüküm kurulduktan sonra yasal itiraz süresi içerisinde müvekkilini temsilen itiraz başvurusunda da bulunabilecektir.

 

Ücretleri

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl düzenlenen avukatlık asgari ücret tarifesi altında ücret alınamamaktadır.

 

Asliye ceza avukatı şehir dışında talep ediliyor ise ulaşım masrafları, süreci ve dosyanın iş yüküne göre bir vekalet ücreti talebinde bulunarak sözleşme imzalayabilecektir.

 

Bu yılki avukatlık asgari ücret tarifesinde, bu mahkemelerde takip eden davalar için 3.400 TL olarak belirlenmiştir.

 

İstanbul Ceza Avukatı

Anadolu Yakası Ceza Avukatı

Türkiye’de hukuk sisteminde avukatların belli bir alanda dava alma zorunluluğu bulunmamaktadır, tüm hukuk dallarından dava alabilmektedir. Ancak kendisini belli bir alanda uzmanlaştırmış, tercihini belli bir dosya aralığından yana kullanması halinde avukat, o alan adıyla anılmaktadır. Ceza avukatı ise kişilere yönelik yapılan suç isnatlarında şüpheli vekili ya da müşteki vekili olarak vekillik hizmeti vermektedir. Suçun işlendiği yerde soruşturma başlatılacaktır. Çınar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ceza hukuku alanda uzmanlaşmış olup Kadıköy, Üsküdar, Pendik, Ümraniye, Maltepe ve hatta Gebze’de başlatılan soruşturmalarda müvekkillerini ceza avukatı temsil etmektedir.

 

Avrupa Yakası Ceza Avukatı

Kişi hakkında soruşturma başlatılması veya bir kişinin suçtan mağdur olması halinde tüm hukuki işlemler adına vekillik hizmeti verilmektedir. Suçtan mağdur olan kimse adına şikayet dilekçesi hazırlama veya polise karakolsa ifade alınmasında müvekkilinin yanında hazır bulunacak, soruşturma sonucunda başlatılan kovuşturma aşamasında sanık müdafii veya müşteki vekili olarak müvekkilini temsil edecektir. Çınar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu her ne kadar Anadolu Yakası’nda bulunsa da Bakırköy, Şişli, Çağlayan, Avcılar, Mecidiyeköy, Beylikdüzü ve Esenyurt’ta işlenen suçlar adına müvekkillerini ceza avukatı olarak temsil etmektedir.