Çevreye Karşı Suçlar

Çevreye Karşı Suçlar Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’nun 181. ve 184. maddeleri arasında “Çevreye Karşı Suçlar” düzenlenmiştir. Çevrenin temizliğini ve insanların dolaylı olarak çevreden zarar görememesi adına düzenleme getirilmiştir. Her toplum bireyin sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamaya hakkı bulunmaktadır. T.C. Anayasanın 56. maddesinin ilk fıkrasında belirtilmiş olduğu üzere “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir”. Çevredeki dengeyi bozacak, ekosistemi alt üst edecek olan her şey biz insanların ve yaşayan diğer canlıların yaşamını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle çevre kirliliğinin artışının önlenmesi, canlıların yaşamını ve sağlığını koruması için denge kurulmak istenmektedir.

 Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 181. maddesinde düzenlenmiştir. Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi çevrenin kasten kirletilmesi suçunu işlemiş olacaktır. Korunan hukuki değer çevre, canlıların yaşadığı doğal ortamın kirletilmemesidir. Çevrenin kasten kirletilmesi suçunun yaptırımı ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır.

 

Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır (TCK madde 181/2). Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi halinde ise ceza 2 katı kadar artırılacaktır (TCK madde 181/3).

 

İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla ilgili olarak işlenmesi halinde se 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve 1000 güne kadar adli para cezasına hükmedilecektir (TCK madde 181/4).

 

Görevli mahkeme ise asliye ceza mahkemesi olup dava suçun işlendiği yerde görülecektir.

Çevrenin Taksirle Kirletilmesi Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 182. maddesinde düzenlenmiştir. Çevreye zarar verecek şekilde atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesine taksirle (bilmeyerek ve istemeyerek) neden olan kişi suç işlemiş olacaktır. Taksirle çevrenin kirletilmesi suçu işleyen kişi adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Ancak atık veya artıklar toprak, hava ve suda kalıcı etki bırakması halinde ise 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir.

 

İnsan veya hayvan açısından tedavisi zor olan hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atıkların toprağa, suya veya havaya taksirle verilmesine neden olması halinde 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alacaktır (TCK madde 182/2).

 

Görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava suçun işlendiği yerde görülecektir.

 

Gürültüye Neden Olma Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 183. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı davranarak bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli şekilde gürültüye neden olması suçtur. Gürültüye maruz kalan kimsenin sağlığının bozulması gbi bir şartı bulunamamaktadır, sağlığının bozulmasına elverişli olacak şekilde gürültü bulunması suçun oluşumu için yeterlidir. Gürültüye neden olma suçunun işlenilmesi halinde 2 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

 

Dava suçun işlediği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir.

 

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesinde düzenlenmiştir. Yapı ruhsatiyeti alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kimse imar kirliliğine neden olma suçu işlemiş olacaktır. Yaptırımı ise 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Yapı ruhsatiyeti olmadan inşaat başlatmak amacıyla kurulan şantiyeye elektrik, su veya telefon bağlantısına müsaade eden kişi aynı şekilde cezalandırılacaktır.

 

Yapı kullanma izni alınmamış binalarda sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır (TCK madde 184/3).

 

Dava, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir.